вторник, 12 септември 2017 г.

10 100 ученици в област Силистра започват новата учебна година

Учебната година започва с 46 училища и 24 детски градини. Продължава и тази година своето съществуване началното училище в с. Алеково като най- малкото училище в областта с 10 ученици. Най- голямото училище продължава да е без конкурент и това е Средно училище „Васил Левски”, гр. Дулово. Градско помощно училище е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа. Социално педагогическият интернат в с. Варненци остана единствен в страната след закриването на друго такова специално училище в Сливен.

Две основни училища бяха преобразувани в новия вид училище обединено училище. Това са училищата в с. Зафирово, община Главиница и с. Проф. Иширково, община Силистра. Двете нови обединени училища могат да обучават ученици до Х клас включително. Обединеното училище „Св. Кл. Охридски” в с. Проф. Иширково участва в държавния план – прием и осъществи успешно паралелка в осми клас с две професии.

Новото в структурата на образованието за тази учебна година е че 22- те основни училища останаха без осми клас и вече осъществяват обучение само до VІІ клас, с който се завършва основно образование. До края на септември министерството на образованието и науката ще извърши събиране на данни и анализ на последиците от това за основните училища.

В същото време всички професионални гимназии получиха осми класове, които вече са част от първия гимназиален етап. Това е новост за  гимназиите, които досега не са участвали в приема след VІІ клас – в Дулово, Средище, Ситово, в Силистра – ПЗГ, ПГЛП. Еднократно само за тази година съвпадна прием на ученици след седми и след осми клас. В осми клас постъпиха 757 ученици, по данни към 8 септември. С интензивно изучаване на чужд език са 9 паралелки, с разширено - 8, а без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – 14. В последния девети клас по стария закон са записани 550 ученици. Записването продължава.

 Прогнозният общ брой ученици за новата учебна година е около 10 100. Очакваме в ХІІ клас през тази учебна година 740 учени[rв дневна форма, 160 в задочна форма и 54 учащи в самостоятелна форма на обучение.В процес на актуализиране са данните за записаните към момента първокласници.

 По данни от образователните институции, през летния период са вложени 101 771 лева за ремонти в 14 детски градини и 144 879 лв. за ремонти в 25 училищата. Тук не е включен значимия и продължителен ремонт за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Силистра по проект на общината.

Акценти за новата учебна година: 
1.      Максимални усилия за обхващане и връщане в училище на отпадналите ученици;
2.      Борба с отсъствията по неуважителни причини;
3.      Продължава успешния проект „Твоят час” за разнообразни извънкласни дейности и допълнителни занимания за учениците с обучителни трудности;
4.      Осигуряване на сигурност в образователните институции;
5.      Грамотност и повишаване на учебните резултати.Няма коментари:

Публикуване на коментар