вторник, 19 септември 2017 г.

21 септември - празник на град Тутракан21 септември празник на Тутракан по решение на Общински съвет Тутракан през 1993 година. На този ден през 1940 година българската армия влиза в града и на практика той е първият освободен български град след Крайовския договор от 7 септември 1940 г., с който след дългогодишна окупация (1918-1940 г.) на Царство България се възвръща Южна Добруджа от Кралство Румъния.

Тутраканъ, 21 септемврий (по телефонъ): Малко преди 5 часа се зададе челна колона на войската начело съ военния министър г. генерал Даскалов. Ура" подето отъ хиляди гърла огласи града и отекна далече задъ Дунава и по добруджанската шир. Пред арката на г. ген. Даскалов бе поднесенъ по народен обичай хляб и сол от кмета г. Хр. Мирков, който произнесе и пламенно вдъхновено слово. Девойки обсипаха военния министъръ, военачалниците и войниците съ градъ от цветя.

Отъ името на гражданството г. Любенов поздрави войската и водача й г. ген.Даскалов съ топли думи. Отговори военниятъ министър г. ген.Даскалов, който каза между другото: за нас Тутраканъ е най-голямата победа на пехотата. Той поздрави тутраканци съ победата.

След мощно „Ура за Царя, импровизиран хор отъ ученици и ученички запя О, Добруджански край подетъ отъ множеството. Накрай множеството по покана на м-ръ г. ген. Даскаловъ извика бурно „Ура за Царя, когото тутраканци наричат Обединителъ на българския народъ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар