петък, 15 септември 2017 г.

Европейски дни на наследството в България с инфосесия в Силистра


В рамките на Европейски дни на наследството в България /European Heritage Days - Bulgaria 28 септември 2017 г. от 9:30 ч. в гр. Силистра, сградата на Община Силистра, ет. 2 (заседателна зала) ще се проведе информационна сесия, на която ще бъдат представени последни документи на Европейския съюз в областта на културното наследство.

Тъй като местата за участниците са ограничени, молим Ви да се регистрирате до 20 септември 2017 г. тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFBqo2ME2bU_erE0dQVBgwSEXjUxHZaFlfwsyLpdbwy_inUQ/viewform?usp=sf_link

Ще бъде направен преглед на различни европейски финансови инструменти, които подкрепят културното наследство, като програмите „Творческа Европа” и „Европа за гражданите”, „Културно предприемачество, културно наследство и културно сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014-2021), и др. 

Ще бъдат представени също инициативата „Знак за европейско наследство”, проектът „Седемте най-застрашени” на Европа Ностра и други. Специално внимание ще бъде обърнато на новата общоевропейска Стратегия „Културното наследство през 21 век” на Съвета на Европа, приета през м. април тази година. 

Ще бъде предоставена информация и обсъдени конкретни инициативи, с които да отпразнуваме Европейската година на културното наследство през 2018 г. Не на последно място, участниците ще бъдат запознати и ще участват в дискусия по проекта за приоритети в областта на културата и наследството на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на следващата година.


Няма коментари:

Публикуване на коментар