петък, 22 септември 2017 г.

Обявени свободни работни места в област Силистра към 25 септември 2017 г.


Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/


1 огняр - средно образование, шофьор кат.В
8 работник, ръчно производство на сладкарски изделияосновно образование
1 дърводелец, мебелист - средно образование
1 учител по механизация на селското стопанство – висше образование по специалността/трактори и кари
1 учител по математика и физика – висше образование по специалността
2 шофьор на товарен автомобил – 12 и повече тона – средно образование, кат.С
1 учител по английски език, гимназиален етап – висше филологическо образование
1 автомонтьор - средно образование
1 технически сътрудник – средно образование
1 магистър фармацевт – висше образование по специалността
5 машинни оператори, обработка на ядки – средно образование
2 работници, сладкарско производство – основно образование
1 обслужващ работник, промишлено производство - средно професионално образование
1 работник, сушилня – средно професионално образование
1 мияч на превозни средства /ръчно/ - средно образование
1 агроном – висше образование по специалността
1 продавач консултант – средно образование
2 гробари – средно образование
1 общ работник – основно образование
10 камериери/ камериерки – основно образование
1 автомеханик – средно образование, автотранспортна техника
1 склададжия – основно образование
4 майстори, производство на тестени изделия – няма изискване за заемане
1 птицевъд – средно образование
1 механик, промишлено оборудване – средно образование
2 шофьори на тежкотоварен автомобил – основно образование, кат.Д+Е
1 склададжия –  средно образование
2 продавачи консултанти –  средно образование
10 машинни оператори, шиене - средно образование
20 шивачи, мъжко/дамско облекло - средно образование
1 продавач, павилион – средно образование
1 готвач, заведение за бързо хранене – средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия – основно образование
3 продавачи консултанти – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 готвач – средно образование
1 сервитьор – средно образование
1 пекар – средно образование
1 сладкар – средно образование
2 оператори, преса за каучукови изделия – средно професионално образование
1 фрезист – основно образование
2 електрончици – средно специално образование
3 шивачи – основно образование
1 спасител, басейн – средно образование
1 заварчик – средно професионално образование
1 стругар – средно професионално образование
10 лекари – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 работник в кухня – средно професионално образование, хранителни технологии, готварство
1 регионален мениджър – висше образование, мениджмънт, маркетинг, техническо направление
1 шофьор на автобус – средно професионално образование, автотранспорт, кат.Д, С
1 продавач на билети – средно професионално образование, икономическо/автотранспорт

-За обучение по време на работа

1 организатор, работа с клиенти - без изисквания за заемане
1 машинен оператор, печатарствобез изисквания за заемане
1 продавач консултант – няма изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора” на ОП “Развитие на човешките ресурси” - в две направления:

- Заетост без обучение:

5 работници, озеленяване – свидетелство за придобита първа степен ПК по специалността „Озеленяване и цветарство”
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 копист – средно образование

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/


1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – висше педагогическо образование
5 работници, сглобяване на детайли – основно образование
5 машинни оператори, дърводелство – основно образование
5 общи работници, промишленост – основно образование
3 пазачи, невъоръжена охрана – средно образование

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/


1 машинен оператор, пресевна машина – средно образование
2 общи работници – основно образование
2 шофьори на тежкотоварен автомобил – средно образование, кат.С и СЕ
10 общи работници, промишленост - основно образование, работа на три смени и/или една смяна
1 технически секретар – средно образование, работа с компютър
1 продавач консултант – средно образование, двусменен режим на работа
2 началници на смяна – средно образование, трисменен режим на работа
2 общи работници, строителство на сгради – основно образование
5 машинни оператори – средно образование, трисменен режим на работа
5 оператори, производствена линия – средно образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

-За обучение по време на работа

3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
1 технически сътрудник
1 общ работник
1 агент, снабдяване
1 работник, строителство
1 специалист, продажби
2 машинин оператор, производство на тестени изделия


***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар