понеделник, 25 септември 2017 г.

Пенсионери от Варна, Провадия и Дулово поискаха старчески домове и в малките градове


На 23 септември Група за патриотични песни Дулово се срещна в „Ден на голямото приятелство“ с представители на пенсионерските клубове „Доверие“ и „Надежда“ от град Провадия, както и от  Клуб на ветераните  и на профсъюзните дейци от град Варна, съобщи Костадинка Димитрова, ръководител на групата. 

Сред „звездите“ на празника е била 95-годишната Маруся Тодорова (на снимката вдясно), дългогодишната тъкачка и уважаван работник от Комбинат „Първи май“, орденоносец и автор на книгата „Нишките на живота“. Дискутирани са и най-болезнените житейски течи за хората от Третата възраст – самотата, липсата на децата около възрастните им родители и недостигът на средства за издръжка.

Направен е извод, че е наложително изграждането на още  старчески домове и в по-малките населени места. Направено е предложение до централата на  пенсионерската организация  по тези и други проблеми, характерни за областите Силистра и Варна.


Няма коментари:

Публикуване на коментар