понеделник, 18 септември 2017 г.

В Силистра – „Европейски дни на наследството“ на тема „Наследство и природа – пейзаж от възможности”През 2017 г. България отбелязва Европейските дни на наследството за 26-и път. Обединени под общоевропейската тема „Наследство и природа: пейзаж от възможности“, на територията на цялата страна ще се проведат над 280 събития, а над 100 музеи, културни и природни обекти ще осигурят свободен вход за посетителите си в определени дни на месец септември. 


Европейските дни на наследството са съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия, а национален координатор за България е Министерството на културата. Всяка година проявата дава възможност на милиони хора да се запознаят с културното наследство на Стария континент. 

Изборът на тазгодишната тема е продиктуван от все по-утвърждаващата се роля на културното и природното наследство като важен ресурс в социален и икономически смисъл. Тя е свързана и с необходимостта да се изведат на преден план непосредствените връзки между човека и заобикалящата го среда. Фокусът се поставя върху стойността на природното наследство и върху влиянието на околната среда и приноса им за качествен живот и социално-икономически просперитет. 

В същото време темата поставя въпроса за взаимната зависимост между културното и природно наследство в процеса на тяхното опазване, осигуряване на достъп и популяризиране. Домакин на официалните прояви по отбелязването на Европейските дни на наследството през 2017 г. е град Силистра (27-30 септември).


ПРОГРАМА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРОЯВИ,
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ 

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И ОБЩИНА СИЛИСТРА
27-30 септември, Силистра

- Пресконференция за откриване на официалните прояви в гр. Силистра.

Дата: 27 септември 2017 г.
Час: 17,00 ч.
Място: Силистра, Заседателна зала на общината


- Откриване на официалните прояви, посветени на Европейските дни на наследството 2017 г. в България

Дата: 27 септември 2017 г.
Час: 18,00 часа
Място: Силистра, Площад „Свобода”


- Концерт по повод откриването на официалните прояви в България по повод Европейските дни на наследството 2017 г. 

Дата: 27 септември 2017 г.
Час: 18,30 часа
Място: Силистра, Площад „Свобода”


- Провеждане на 13-ата национална среща „Добри практики”на музейните специалисти  на тема Иновативни практики за опазването и представянето на културното наследство” 

Дата: 27-29 септември 2017 г.
Откриване: 27.09.2017 г. – 14.00 ч.
Място: Силистра, РИМ и Художествена галерия


- Провеждане на Класове на наследството.

Дата: 27-28 септември 2017 г.
Място: Силистра, РИМ, Художествена
галерия и Природонаучен музей „Сребърна”


Информационна среща за представяне на актуални документи, свързани с политиката в областта на културното наследство (представяне на документи на Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Европейски съюз и др.), както и на програми и финансови инструменти на различни международни организации.

Дата: 28 септември 2017 г.
Час: 9,30 - 14,00 ч.
Място: заседателна зала на Община Силистра


- Откриване на изложба с детски рисунки, посветена на Европейските дни на наследството. 

Дата: 28 септември 2017 г.
Час: 17,30 ч.
Място: Силистра, Художествена галерия


 - Ден на отворени врати на музеите в община Силистра. 

Дата: 30 септември 2017 г.
Час: през целия ден
Място: община Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар