четвъртък, 9 март 2017 г.

Дами въртят една от най-успешните земеделски кооперации в страната


k

Велика Стоилкова (вдясно) и Йорданка Димитрова 
http://agrozona.bg
Една от най-стабилните в икономическо отношение земеделски кооперации в страната е ЗК „Нива-93” в силистренското село Професор Иширково. Председателката и синдикалният лидер са жени и на техните усилия се дължи фактът, че тук силно са застъпени както социалната отговорност, така и предприемаческата дейност.
Велика Стоилкова е председател на кооператива, а Йорданка Димитрова е една от основателките на кооперацията и председател на местното синдикално звено. Заедно работят за развитието на кооперацията, а хората в околните села казват, че стопанството работи „като по часовник“. Техническият парк е модернизиран с европейски средства и се използва за обработването на общо 30 хил. дка земеделска земя – зърнени и овощни култури, както и 500 пчелни кошери. Освен това към кооперацията има търговски обекти – фурна, ресторант с градина, домашни потреби. Кандидатствали са по всички възможни мерки на Програмата за развитие на селските райони и се възползват от директните плащания. Работниците идват не само от Генерал Иширково, а и от околните населени места. По-голямата част от персонала се състои от жени, а само в работата с машини по-активно се включват мъжете.
Социалната грижата към работниците е осъзната необходимост, затова е част от стратегическия план за икономическо развитие на кооперацията. Има политика насочена към запазването и развиването на работните места, към привличане на млади хора. Отпускат се стипендии за млади хора, помощи за млади семейства, както и подкрепа при раждане или смърт в семейството на работник. Традиция е 10 дни в годината целият персонал да ходи на почивка, поета от кооперацията и синдикалната организация. „В началото бе трудно, но трудностите се преодоляват с добра дума и взаимно доверие с ръководството – имаме разбирането и подкрепата на председателя на кооперацията и на всичките управителни съвети през годините.“, каза още тя.
Трудовите отношения са изведени до нивото на партньорството и се държи на високото корпоративно социално поведение. Интересите се съгласуват в името на хората и икономическите резултати, каза за „Агрозона“ Йорданка Димитрова. А резултатите са видими за всички – откриват се нови работни места, а социалните придобивки за работниците са завидни. Средната работна заплата за високо-квалифицираните работници тук е два пъти по-висока от договорените минимални осигурителни доходи в отрасъла.
Хората се чувстват се спокойни и мотивирани в труда си, участват активно и с желание в социалния живот на селото. Няма празник в народния ни календар, който да не е почетен – от Бабинден до Димитровден, разказва Йорданка Димитрова.
.

Няма коментари:

Публикуване на коментар