петък, 17 март 2017 г.

Конкурс за детска рисунка на тема „10 години България в ЕС“ обяви Мрежата от областни центрове в България

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) се включва в националната инициатива на Мрежата от областни информационни центрове в България и обявява конкурс за детска рисунка на тема „10 години България в ЕС“. 
Целта е да се провокира творческата активност и фантазия на децата да покажат през призмата на своите творби как виждат мястото на страната ни като част от голямото европейско семейство. Допустими участници са деца, връстници на пълноправното членство на България в ЕС – родени през 2007 г. (към момента ученици в трети клас). 
Покани за включване в конкурса са отправени към към всички основни училища в област Силистра. Периодът на провеждане е 10 март – 7 април 2017 г. Експертно жури ще разгледа получените творби и ще класира победители от всяка община поотделно. Отличените участници ще получат атрактивни предметни награди по време на специално организирани събития във всички общини.

Националната кампания е под наслов „ЗАЕДНО за Европа“ и ще протече в периода 10 март – 20 май 2017 г. Всички 27 ОИЦ организират различни по вид събития, а целта е отбелязването на 3 значими годишнини: 60 години Европейски социален фонд; 10 години от присъединяването на България към ЕС; 6 години от цялостното функциониране на Мрежата от Областни информационни центрове в България. 

В рамките на инициативата, ОИЦ Силистра организира поредица от събития във всички общини от област Силистра: Конкурс за детска рисунка и събития за награждаване на победителите; Изработване на изложбени пана със значими проекти, реализирани в област Силистра; Дебат между студенти и журналисти; Ден на отворените врати и посещения на социални проекти и др. 

Голямо събитие на открито в гр. Силистра ще постави финал на инициативата на местно ниво, а цялостното закриване на кампанията ще е в гр. Габрово на 20 и 21 май 2017 г. с общо събитие с представители на всички ОИЦ и участие в традиционния карнавал на града.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Няма коментари:

Публикуване на коментар