четвъртък, 9 март 2017 г.

45 години Художествена галерия Силистра

Вече четиридесет и пет десетилетия осезателно място в културния живот на града ни и страната заема Художествената галерия. Период, нито много голям, в сравнение с други наши и световни институти, но не и малък като път на развитие на самата нея. Галерията претърпя фактически две дати на откриване. 

На 3 март 1972 година, когато на първия етаж бе установена постоянната експозиция на скромната по обем тогава художествена сбирка на отдел към местния Исторически музей, наброяваща 200-250 твобри, едни подбирани от силистренци ентусиасти, други – безвъзмездно предоставени от тогавашната Държавната покупателна комисия към Комитета по култура.  Втората дата – 22 май 1986 година, когато е  преустроен и вторият етаж на сградата, съвпадащ с откриването на Общата художествена изложба „Човек и природа” . 

На практика това второ откриване е добро дошло  за разширение и разполагане на Художествената галерия в цялата сграда, в която нарасналия й фонд е вече над 1400 творби – живопис, графика и скулптура, аранжирани  като постоянна експозиция.  Редовно подменяните временни изложби на първия етаж наистина правят галерията един истински действащ музей на изобразителното изкуство наред с утвърдените в североизточния регион сродни институти.

През целия този период основните задачи и дейности на Художествената галерия са събирателско-фондова, научно-изледователска и популизаторска. Структурата на фонда е изградена по жанрове в три отдела: живопис, графика и скулптура. Изграден по този начин, нейният фонд запознава посетителите с ценни творби на художници, работили в началото и средата на ХХ век – Атанас Михов, Павел Вълков, Тихомир Коджаманов, Владимир Димитров – Майстора, Петър Урумов, Данаил Дечев, Бенчо Обрешков, Андрей Николов, Карл Йорданов, Васил Бараков, а също така и със съвременното ни изкуство през периода на 60-те – 80-те години, върху който пада и основната тежест на нейния облик: Илия Петров, Златю Бояджиев, Стоян Венев, Васил Стоилов, Ненко Балкански, Дечко Узунов, Вера Недкова, Зафир Йончев, Светлин Русев, Димитър Киров, Георги Божилов, Атанас Яранов, Стоимен Стоилов, Стоян Цанев, Румен Скорчев, Петър Чуклев, Стоян Стоянов, Георги Чапкънов, Любомир Прахов, Емил Стойчев, Румен Гашаров и др.

На годишнината от откриването  галеристите подредиха една уникална изложба само от силистренски художници . Със свои творби от живопис, рисунка, графика и скулптура участваха 45 художници, живели и творили в Силистра.  Много от най-добрите им произведения, участвали в местни и национални изложби, оформиха една художествена колекция, показваща търсенето и развитието на Никола Ковачев (пръв уредник), Йордан Маринов (дългогодишен главен художник на Силистра и основател на Група на художниците при СБХ), Георги Куртев, Ангел Станев, Пламен Аврамов, Димитър Кулев, Георги Жеков, Йордан Колев (настоящ директор), Йордан Кисьов (38 години начело на галерията), Петър Чаушев, Бедиг Бедросян, както и младото поколение в лицето на Христина Гаева, Преслав Колев, Калоян Георгиев, Радослав Костов, Евгени Енчев, Йордан Цонев, Деница Георгиева, Владимир Стефанов и др. Много от младите са потомствени художници, наследили дарбата си от бащи и дядовци, някои са трето поколение действащи творци, като това на фамилията Маринови – Йордан Маринов – дядо, Вихрен Иванов – баща и Боян Иванов – внук. 

Друга интересна подробност е, че в изложбата срещаме имената на четирима художници, които вървят рамо до рамо от първи клас до дипломирането си в Художествената академия. Това са художниците Йордан Маринов, Георги Куртев, Никола Ковачев и Мирчо Якобов. Специално внимание бе отделено и на художници, които не са вече между живите.

Изложбата откри директорът на галерията скулпторът Йордан Колев. Заместник областният управител Светлана Великова и заместник кметът по Хуманитарни дейности Денка Михайлова поздравиха участниците в тържеството. За празника си галерията получи още много поздравителни писма и цветя от различни институции и творчески организации.
                                                               Марин Минев

Няма коментари:

Публикуване на коментар