вторник, 7 март 2017 г.

ПДИ: Правителството и гражданското общество трябва да си говорят

Среща с координаторите на ПДИ
Среща с координаторите на ПДИ, 24.02.2017
Годишната среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ се проведе в столичния хотел „Хемус” на 24 февруари 2017. Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от застъпническата работа на организацията през 2016.

Важен момент от нея са обученията, които експертите на фондацията проведоха във връзка с последните изменения в ЗДОИ и тяхното прилагане – за директори на училища и детски градини в област Варна по покана на фирма РААБЕ, за служители от Агенция за държавна финансова инспекция, Фонд „Земеделие“, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Комисията за енергийно и водно регулиране,  Държавна агенция „Национална сигурност“.
Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи становищата на фондацията в рамките на обсъждания и работни групи по изменения и проекти на Закона за предотвратяване на корупцията, Закона за противодействие на тероризма, Закона за електронните съобщения, Наказателния кодекс във връзка с отговорността за клевета и обида, Третия национален план за действие в рамките на инициатива „Партньорство за открито управление”, тълкуването и прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Адвокат Кашъмов отбеляза и приноса на ПДИ в съвместно amicus curie становище с още четири застъпнически организации по произнасянето на Голямата камара на Европейския съд по правата на човека с решение от 8.11.2016, признаващо правото на достъп до информация по Европейската конвенция за правата на човека.

Искате ли да знаете - питайте, търсете и се борете

Дарина Палова от правния екип на ПДИ представи статистиката на случаите, постъпили за правна помощ през 2016 и характерни за тях тенденции. Тя обърна по-конкретно внимание на казусите, постъпили от координаторите на ПДИ в Пазарджик, Хасково и Враца, Търговище и област София. Палова подчерта нарастващите случаи на търсене на информация от публичноправни организации. Обзор на правната помощ през изминалата година бе публикуван в брой 12(156) на бюлетина на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Правна_помощ/109417/1000323785/.

Адвокат Кирил Терзийски запозна журналистите с най-значимите казуси от съдебната практика по дела за достъп до обществена информация през 2016. Статистиката показва, че от 81 решения и определения, постановени по дела, по които ПДИ осигурява защита, 55 (68%) са в полза на търсещите достъп до информация. Преглед на статистиката и делата, водени с подкрепата на ПДИ, по които имаше произнасяния през м.г. бе публикуван в брой 12(156) на бюлетина на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Съдебни_дела/109417/1000889606/.

Аудиторията се увеличава

Диана Банчева представи статистика от посещаемостта на трите интернет страници на фондацията, Блога „Точка на достъп” и Фейсбук страницата на ПДИ. Тя отбеляза, че трафикът на официалната страница на ПДИ www.aip-bg.org се увеличава, като посещенията за 2016 са около 300 000.

„Наблюдава се бум в посещаемостта на Фейсбук страницата на ПДИ при публикуването на снимки от събития на фондацията. Кулминация настъпи след публикуването на фотоси от връчването на сертификатите на студентите от НБУ, преминали успешно практическия курс, воден от ПДИ. Така аудиторията на резултатите от работата на ПДИ, особено от млади хора, се увеличава“, допълни Диана Банчева.

Правителството и гражданското общество трябва да си говорят

Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ, който е независим изследовател за България към Независимият механизъм за оценка на Партньорство за открито управление (ПОУ), запозна участниците с ангажиментите, поети от България в Третия план за действие по инициативата. Сред предизвикателствата пред изпълнението на ангажиментите по инициативата той посочи създаването на постоянно действащ механизъм за консултация между гражданското общество, бизнеса и правителството, както и бъдещото развитие на Портала за отворени данни www.opendata.government.bg.

Състоянието на достъпа в страната, година след измененията в ЗДОИ

В началото на 2017 координаторите на ПДИ проведоха интервюта със служители от различни институции на местно и регионално равнище и очертаха тенденции в изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация и предоставянето на електронен достъп до информация, година след влизането в сила на измененията в ЗДОИ. Те провериха и готовността, и възможността на институциите за участие в платени обучения на ПДИ.

Електронен достъп до информация

Почти всички запитани институции на местно и регионално ниво заявяват, че нямат проблеми с процедурата по приемане и отговор на заявленията, подадени по електронен път. Тенденция е увеличаващите се заявления за достъп до обществена информация по електронен път с оглед улеснения и за двете страни ред за предоставянето й.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Координаторите на ПДИ поискаха да разберат как институциите на местно ниво изпълняват задължението си съгласно новата ал. 3 в чл. 15а от ЗДОИ, според която всеки ръководител на административна структура ежегодно трябва да обявява актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Година след влизането в сила на промените в ЗДОИ, много институции посочват, че този списък се актуализира и скоро ще бъде публикуван в сайтовете им. Други смятат, че с фактическото публикуване на категориите информация онлайн са изпълнили задължението си. Има и значителен брой институции, които са публикували актуални списъци в секциите си „Достъп до информация“.

Обучения по ЗДОИ

Картината на изразеното желание и необходимост от обучение по ЗДОИ в различни институции в страната е пъстра. Спектърът на отговорите варира от „много ни е нужно, но нямаме бюджет”, през „справяме се някак (въоръжени с наръчниците на ПДИ), имаме бюджет и сме в очакване”, до „служителите ни са подготвени и опитни юристи и нямат нужда”. Притеснителни са отговорите, че служителите в някои институции все още не са запознати с промените в ЗДОИ в сила от миналата година, но и нямат и предвидени средства за провеждането на обучение.

Продължаващи трудности

Координаторите на ПДИ са се сблъскали и с не добри практики. Все още има места, където ръководствата искат въпросите към тях, независимо от техния характер, да бъдат задавани само в писмена форма. Определени регионални структури продължават да препращат заявленията по ЗДОИ до централата в София. Някои ръководители отказват срещи с журналисти, не се явяват на пресконференции и не дават интервюта.

Координатор на ПДИ за 2016

На срещата в хотел „Хемус” ПДИ връчи наградата Координатор на годината за десети път. С нея бе удостоен журналистът Тодор Гроздев от Пазарджик. Тодор е координатор на ПДИ от една година, но бе най-активен в застъпническата си работа на областно ниво. „Най- голямото ми предизвикателство е утрешния брой на вестника. Защото в един и същи ден може да бъдеш и героят на деня, а и издънката на деня“, споделя Гроздев в интервюто, публикувано в този брой на бюлетина на ПДИ.

Участие в тазгодишната среща взеха и двама студенти от Нов български университет, които са на стаж в ПДИ – Станимира Ковачева и Десислава Пенева.

Работната среща с координаторите на ПДИ бе в рамките на проекта "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен от Фондация "Америка за България"

Публикацията подготвиха
Десислава Пенева, стажант в ПДИ
и Диана Банчева, ПДИ

1 коментар:

  1. Сте в системата на забранено банкиране и нямате благоволението на банките, или по-добре да имате проект и нужда от финансиране, лош кредитен запис или се нуждаят от пари да плащат сметки, фонд да инвестира в компании.
    Така че, ако имате нужда от кредит, не се колебайте да се свържете с мен за повече информация относно моите условия. Моля свържете с мен директно по електронна поща: lucastrid123@gmail.com.
    PS: няма сериозни хора се въздържат

    ОтговорИзтриване