сряда, 29 март 2017 г.

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА В СИЛИСТРА на тема: „10 години България в Европейския съюз“

Областен информационен център – Силистра

обявява

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

на тема: „10 години България в Европейския съюз“


Конкурсът се провежда в рамките на национална инициатива на Мрежата от Областни информационни центрове в България под надслов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“

РЕГЛАМЕНТ
ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
Да се провокира творческата активност и фантазия на децата – връстници на пълноправното членство на България в ЕС, да покажат през призмата на своите творби как виждат мястото на страната ни като част от голямото европейско семейство.
УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА И ИЗИСКВАНИЯ:
*     Допустими за участие в конкурса са деца, връстници на пълноправното членство на България в ЕС – родени през 2007 г. и към момента ученици в трети клас от всички основни училища в област Силистра;
*  Изключение 1: ако в 3-ти клас е редовен ученик и дете, родено през друга година, то същото е допустим участник;
*  Изключение 2: ако дете, родено през 2007 г. е редовен ученик в друг клас или различна форма на обучение, то същото е допустим участник.
*    

Задължителни елементи: във всяка рисунка задължително трябва да присъстват българското и европейското знамена; Техника на рисуване: няма специални изисквания и ограничения*          Формат на творбите – не по-голям от А3.
*          Всяко дете може да участва само с една творба.
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ И СРОКОВЕ:
*          Старт на конкурса: 10 март 2017 г.
*          Начин на оформяне и предаване на творбите:
*  На гърба на всяка рисунка се изписва следната информация за участника: трите имена, клас и класен ръководител, училище и населено място.
*  За община Силистра: Рисунките се събират по училища и до 7 април 2017 г. се предават в Областен информационен център – Силистра;
*  За общините Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан: Рисунките се събират по училища и до 5 април 2017 г. се предават в общинската администрация по местоживеене, отдел „Образование“. Експертите от отдела обединяват и изпращат всички творби до Областен информационен център – Силистра в срок до 7 април 2017 г.
*    Оценка:
*  До 13 април 2017 г. творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от изтъкнати местни художници, експерти и журналисти;
*  Журито ще разгледа творбите на участниците и ще направи отделно класиране за всяка община.
*    Награден фонд и награждаване:
*  За всяка община ще бъдат отличени по 10 участника, които ще получат атрактивни предметни награди:
І-во място; ІІ-ро място; ІІІ-то място;
Поощрителни награди – 7 броя;
*Всички участници ще получат грамоти.
*  Награждаването на победителите ще бъде проведено по общини в периода 18-28 април 2017 г. (за община Силистра – на 8/9 май) в рамките на специално организирано събитие, в присъствието на участниците, гости и медии. Информация за подготвените събития ще бъде предоставена на директорите на училища.За допълнителна информация:
Мария Недялкова, експерт „Комуникация, информация и логистика“
Областен информационен център – Силистра
гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 49,
(сграда на Художествената галерия, вход към Куклен театър)
Тел. 086 822 012
e-mail: oic_silistra@abv.bgНяма коментари:

Публикуване на коментар