вторник, 28 март 2017 г.

Българи и румънци обменят педагогически практики


На 24 март 2017г. екипът на проект „Проучване на съвременни образователни модели в Трансграничен рeгион Силистра – Остров –Баняса – Делени” с ръководители доц. Диана Железова-Миндизова и доц. Галина Лечева, финансиран по ФНИ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, беше на работно посещение в Общообразователен лицей в румънската сeлище Баняса, където екипът взе участие във Фестивал на франкофонията и наблюдава уроци по френски език и по физика. А в Технологичен лицей „Николае Истрацою“ в Делени обмени опит в използването на съвременни образователни техники при преподаването на роден език, френски език и химия.

Всеки от участниците получи порт фолио, съдържащо План-конспекти на уроците, съпроводени с копия на дидактическите материали. Всички дейности бяха дигитализирани, с цел изготвяне на учебно-документален филм и дигитален наръчник от споделени добри педагогически практики в трансграничния регион.

Назаем от профила във Фейсбук на Николинка Николова

Няма коментари:

Публикуване на коментар