петък, 24 март 2017 г.

Британски топ учен по алевиите с лекция в Благоевград

На 06.04.2017 г. (четвъртък) в ЮЗУ "Неофит Рилски" ще гостува проф. д-р Дейвид Шанкланд, за да изнесе лекция на тема "Религия и вярвания в общността на алевиите в Турция". Публичната лекция ще се състои от 11 часа в заседателната зала на Ректората. Посещението на проф. д-р Шанкланд е по покана на Катедрата по етнология и балканистика.
Професор Шанкланд е директор на Кралския антропологичен институт на Великобритания и Ирландия (Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland). Кралският антропологичен институт е една от най-старите научни институции в областта на антропологията и етнологията (социокултурна антропология), създаден е през 1871 г. и оттогава до днес е водеща в световен план и се ползва с голям престиж сред научните среди.

Няма коментари:

Публикуване на коментар