вторник, 19 февруари 2013 г.

Програма Достъп до Информация проведе работна среща с координаторите от журналистическата мрежа в странатаГергана Жулева, Кръстина Маринова

Гергана Жулева връчва наградата на Кръстина Маринова
На 15 февруари 2013 г. Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе традиционната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа в "Сити Хотел", София. Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи резултатите от дейността на организацията през 2012, обобщени в годишния доклад. Бяха очертани целите, задачите и предизвикателствата пред ПДИ и координаторската мрежа за 2013. Внимание бе обърнато на предстоящата работа по изменение на Закона за достъп до обществена информация като част от мерките, предвидени в националния оперативен план в рамките на глобалната инициатива “Партньорство за открито управление”. Особен интерес предизвикаха резултатите от проведеното през януари 2013 г. проучване на Интернет страниците на институциите в България и новия Рейтинг на активната прозрачност, които ПДИ ще представи на пресконференция на 27 февруари 2013 от 12.00 ч. в Пресклуба на БТА.
          Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи проблемите и тенденциите, свързани със законодателството за достъп до информация: необходимостта от промени в ЗДОИ, промяна на режима на достъп до Търговския регистър, проектозаконите за служните за сигурност, уредбата на използването на специални разузнавателни средства, достъпа на прокуратурата до трафични данни, служебната тайна. Дарина Палова и Фани Давидова от правния екип представиха статистиката на случаите, постъпили за правна помощ през 2012, и очертаха тенденциите, характерни за тях. Адвокат Кирил Терзийски запозна участниците с най-значимите казуси от съдебната практика по дела за достъп до обществена информация на организацията през 2012. Диана Банчева представи статистика от посещаемостта на трите Интернет страници, Блога „Точка на достъп” и Фейсбук страницата на ПДИ и новото в тяхното съдържание.
            Наградата „Координатор на годината”, която ПДИ връчва за шести път, получи Кръстина Маринова, областен координатор във Варна (През 2010 г. тогава тя бе за Йордан Георгиев от Силистра). Кръстина активно сътрудничи на граждански групи в областта на достъпа до информация във Варна и отразяваше техните инициативи през изминалата година. Интервю с Кръстина Маринова четете в информационния бюлетин на ПДИ за месец февруари 2013 г..
        Работната среща с координаторите на ПДИ се проведе с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” в рамките на проекта „В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация”.


Няма коментари:

Публикуване на коментар