вторник, 12 февруари 2013 г.

Наблюдение на практиките по предоставяне на информация от задължените по закона институцииЕкип на ПДИ
         През 2012 г. наблюдението се осъществяваше чрез: Систематизиране на случаите, постъпващи в ПДИ за правна помощ. Статистическата информация от базата данни със случаите е индикатор за приложението на ЗДОИ и проблемите в областта на свободата на информация. (Виж: Приложение - “Справка от базата данни на ПДИ”). Систематизиране и анализ на съдебната практика по случаи на обжалвани решения за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. През юли 2012 г. ПДИ издаде петата поред книга, своеобразно продължение на издадените от нас анализи на съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация. Съдържа анализ и коментар на съдебната практика по отделни теми, свързани със законодателството за достъп до информация и неговите ограничения.
        Освен това в книгата са поместени и резюмета на шестнадесет съдебни дела, които са довели до промени в практиката и утвърждаване на принципите на правото на достъп до обществена информация. Автори на аналитичните текстове са адвокатите от правния екип на ПДИ Александър Кашъмов, ръководител на екипа, и Кирил Терзийски. („Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация”, Програма Достъп до Информация, 2012, 170 стр., ISBN 978-954-9953-48-0). Книгата беше представена на 31 октомври 2012 г. На представянето в Съюза на българските юристи се събраха 50 души – журналисти, юристи и граждани с интерес към проблематиката.

Няма коментари:

Публикуване на коментар