четвъртък, 21 февруари 2013 г.

Община Силистра остана без бюджет за 2013 година


         Общинският съвет в Силистра не прие два важни документа: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Силистра за 2012 г. И Бюджета на общината за 2013 г. На практика съветниците са разделени: 15 гласуват „за”, други 15 са „против” и „въздържали се”. Близо 3 часа продължиха дебатите по тези две точки от дневния ред. От името на ПК „Бюджет и финанси”, която не е формирала становище за подкрепа на отчета и на бюджета, председателят й Милен Пенчев заяви, че ключови думи в обсъжданията са термините „дефицит и ниски местни приходи; притеснителни цифри от 5,3 млн. лева вземания и 5,5 млн. лева просрочени задължения, въпреки трансфер от държавата за около 3 млн. лева; нужда от непосредствен контрол, деклариран в комисиите от зам.-кмета по финансите Димо Стоев”. Според Драга Неделчева, председател на ПК „Образование”: „Има наченки на добър подход – контрол при въвеждането на второстепенните разпоредители на бюджета в лицето на ЦДГ и училищата”. В рамките на дебата направи впечатление липсата на изказано публично мнение от името на опозицията: БСП, МК „Гражданско единство” и ДПС. При гласуването за отчета: 15 – „за”, 9 „въздържал се” и 5 „против”.
Ключово изказване по проблема за бюджета направи
 зам.-кметът Димо Стоев.
След 9 години бюджетиране в голямата община Варна, той призна, че съставянето на бюджета на община Силистра за 2013 г. Била най-трудната му задача. Смята за много тежко финансовото състояние на община Силистра. „Бюджет 2013 не е бюджет за развитие”. И още: „На някои бюджетът може да се види напомпан, но той е бюджет на оцеляването” (б.а.-рамката му е 31 млн. лева, от които 14 млн. отиват за Фонд „Работна заплата”, други 14 млн. са за издръжка, а се събират едва 8,5 млн. от данъци, такси и услуги. Няма буфери, а резервът е 100 хил. лева. На загуба били всички общински предприятия – Регионално депо, „Обреди”, „Жилфонд”, както и търговските дружества). Необходими били крути мерки за обезпечаване на вземанията от 5,5 млн. лева, каквито смятал да предложи през м. март с разчет 55%. За справка – 140 фирми са поискали от общината да плащат битовите си отпадъци като сами пращат боклука на депото и си плащат там, но половината нямат депониран нито 1 кг смет. Част от общинарите в администрацията също дължали пари на хазната, с което не давали добър пример на гражданите. Предлага дофинансиране на местни дейности при крайна необходимост. Златното яйце на общината – сметосъбирането и сметоизвозването давало печалба от 19 хил. лева, която финансистът смята за смешна. Категоричен е: персоналът на общината като структура и численост не е оптимизиран: 118 с пари на държавата, 34 души с дофинансиране с местни приходи, други над 80 са на граждански договори и т.н. Зам.-кметът Стоев отбеляза обаче, че в дебатите в постоянните комисии не е имало предложения от страна на съветници. Тревожно било, че от 6 години насам от т.нар. „Синя зона”, в която община Силистра участва, не е постъпил нито един лев, не се дават данни и документи.
Според общинарите, община Силистра е в добра кондиция по отношение на усвояването на пари от проекти: общо 160 млн., заедно със 70 млн. лева, които очакват подпис. В ход са 20 проекта за 85 млн. лева. В процес на кандидастване е за още три проекта. Ефектът от тях: реинженеринг на процесите и създаване на възможности.
По мнението на Александър Сабанов обаче има проблеми с проекта за пречиствателна станция, защото Административният съд е отхвърлил един ПУП, гласуван от ОбС-Силистра, което може да попречи. Зам.-кметът Ивелин Лозев: „Етапите за проектиране на различните елементи в проекта са различни, тъй като в него има много инфраструктура”.
Златка Радушева, ръководител на групата на БСП: „Бюджетът влиза за обсъждане без консултации между политическите сили в ОбС-Силистра. Дали са питани кметовете и кметските наместници от какво имат нужда? Няма Стратегия за развитие на общината, както и тригодишна прогноза. Категорично не подкрепяме Бюджет 2013, защото не може да се нарече социален. Има предложение да се увеличат от 50 до 300% цените на такси и на услуги, а живеем в условия на криза. Не са предвидени пари за осветление, масов спорт и за временната заетост. При изразходвани м.г. 39 хил. лева за представителни на кмета и на председателя на ОбС, сега се залагат 70 хил. лева”.
Още в дебата: Кметът Юлиян Найденов: „Защо не попитахте къде е отишъл 1 млн. лева за осветление в предишния мандат? Сега в 17 села има осветление, довършваме в Айдемир, 17 хил. лева имаме за доставка на лампи. Взели сме предвид предложенията на кметовете и на кметските наместници.” Надежда Бобчева, БСП: „Комисиите в ОбС-Силистра не работят, редовно няма кворум. Нека да се вземем в ръце. Искам да чувам и мотиви „за” гласуване на предложенията. Г-н кмете, къде бяхте преди да осъществявате граждански контрол на общината и на Общинския съвет?” Д-р Теодор Иванов: „Не съм съгласен, че няма заседания на постоянните комисии в Общинския съвет. В тях съветниците от БСП не изказват мнения.” Нели Стоилова, БСП: „Ако съветниците от БСП не се изкажат в комисиите, няма дебат”. При гласуването за Бюджет 2013: 15 – „за”, 8 „въздържал се” и 7 „против”.
Дебатът бе изпъстрен и с пиперливи фрази:
„Вие направихте в постоянните комисии анализ на бюджета, достоен да не бъде подкрепен” и „Хубавото в природата е единството на противоречията”, „Бюджетът на общината е много предпазлив, в него е много тънка линията с популизма” (Димитър Генов, БСП).
„В рамките на шегата: 31 години работя като невролог, а не като психиатър” (кметът д-р Юлиян Найденов).
„Ако бяхте психолог, нямаше да дойда при вас” (Златка Радушева, БСП).
„Бюджетът е симфония от цифри. Партитурите ни са раздадени – който може да ги чете – говори, който не може – мълчи” (Николай Николов, ГЕРБ).
„На пазара всички са регистрирани като производители: произвежда пшеница, а продава краставици”, „В общината има много хора, поради което си пречат”, „В общината едната ръка не знае какво прави другата”, „Няма такава община като Силистра”  (Димо Стоев, зам.-кмет).

Няма коментари:

Публикуване на коментар