сряда, 27 февруари 2013 г.

Регионален приют– стъпка към законно решаване на проблема в общините с популацията на безстопанствените кучета            Регионален приют за кучета, който да обслужва няколко общини от област Силистра – около тази възможност се обединиха днес участниците в работната среща, имаща за цел да фокусира вниманието и да търси решения на проблема със законното овладяване на популацията на безстопанствените кучета.  
            Степента на изпълнение на задълженията на общините, по Законите за ветеринарномедицинската дейност и за защита на животните, касаещи ограничаването на броя на безстопанствените кучета, обсъдиха днес (26.02.2013 г.) кметове и представители на 7-те общини в област Силистра. В срещата участваха и директорите на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) д-р Георги Петров  и на Районната здравна инспекция (РЗИ) д-р Константин Попов. Тя бе домакинствана от областния управител Николай Димов. Провокирана бе от директора на ОДБХ в Силистра д-р Георги Петров, който изрази безпокойството си от факта, че все още в нито една от общините в област Силистра не функционира приют за кучета. Това, според него, прави невъзможно прилагането на законовите механизми за овладяване на популацията им, тъй като приютите са единствената към момента легална форма, съобразена и с изискванията за хуманно отношение към животните.
Приетият през 2008 г. Закон за защита на животните вмени на кметовете на общини и на общинските съвети особени задължения при решаването на проблема с ограничаване популацията на безстопанствените кучета. Даден бе и 3-годишен срок, в който той да бъде решен, припомни Областният управител, като уточни, че поради масово несправяне на общините в страната с тази дейност - заради липса на средства или поради незнание, се е наложило удължаване на регламентирания срок  - до 31 декември 2015 г.
Общинските съвети са задължени да приемат програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета, да предвиждат средства за изпълнението им, и да приемат едноименни Наредби. Към настоящия момент само в общините Тутракан и Кайнарджа има приети такива Програми, посочи областният управител Николай Димов и отбеляза, че в същото време, стават все по-чести инцидентите с хора, нападнати от кучета.
Николай Димов представи обобщена справка от МБАЛ-Силистра, според която през 2012 г., са регистрирани 174 души от област Силистра, ухапани от кучета. От тях – 131-н души са от община Силистра, 33-ма от община Дулово, 2-ма  от община Ситово, 3-ма от община Кайнарджа, 2-ма в община Алфатар, 1- в община Тутракан и 2-ма в община Главиница. От всички тях – само 26 % от регистрираните ухапвания са от домашни кучета, а останалите 73%  - от безстопанствени.
От началото на 2013 г. до момента вече са регистрирани 16 души, ухапани от кучета. От тях – 13 са в община Силистра, 2-ма в община Кайнарджа и 1-н в община Тутракан.
            Областният управител препоръча настойчиво - в случай, че общините не са предвидили в бюджетите си за 2013 г средства за ограничаване на популацията на безстопанствените кучета – да ги предвидят, за да се предотврати задълбочаване на проблема. „Всички имаме деца, родители, възрастни хора, които са беззащитни и със страх се движат по улиците“, изтъкна той.
 „Ако не бъдат взети мерки за законово решаване на въпроса с, хората ще потърсят други - неконвенционални начини за това,  предупреди директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Георги Петров. Той информира и за констатирани случаи на изтровени кучета в град Силистра. Посочи и често срещаните трудности, при изграждане на приюти за кучета, сред които -  финансирането, мястото – разрешително и за земя и строителство, доброволци, които да се грижат за животните там, ветеринарна грижа и др.
            Директорът на РЗИ д-р Попов настоя, предвид сериозността на проблема, да бъде свикана Общинската епизоотична комисия в община Силистра, на която да се обсъди както популацията на бездомните, така и регистрацията и ваксинирането на домашните кучета. В качеството си и на общински съветник, д-р Попов увери, че ще бъдат положени максимални усилия Общинският съвет да утвърди средствата, който са заложени в бюджета на Община Силистра за 2013 г., за издръжка на приюта в Силистра.
            Кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов съобщи, че в общината вече е изграден приют. Предстои регистрацията му. Приета е и Наредба и Програма за овладяване на безстопанствените кучета. Д-р Стефанов информира, че в община Тутракан е овладяна безконтролната популация на кучета, но отчете, че това е в резултат на сериозна разяснителна кампания сред населението, положени усилия за сътрудничество между стопаните на кучета, които желаят да се разделят с тях и съдействието на самата Община, при намирането на нови стопани.
Останалите общини обаче споделиха за сериозни проблеми с финансирането на такава дейност. Участниците в срещата – кметове и представители на 7-те общини, се обединиха около практичната идея да бъде изграден един средищен – регионален приют за кучета. Отчетено бе, че това ще облекчи в значителна степен бюджетите на общините. 
Предложено бе да се обсъди възможността – изграденият, но все още нефункциониращ приют в община Силистра, да се трансформира в регионален.
Секретарят на Община Силистра Ростислав Павлов увери, че съществуващите до момента проблеми със съсобствениците на имота, върху който е изградена сградата, са на път да бъдат разрешени в най-скоро време. Постъпило е и уверение от страна на съсобствениците (дружествата БТК и „Български пощи“), че дават съгласие за въвеждане в експлоатация на съоръжението.В проектобюджета на община Силистра за 2013 г. са предвидени 15 000 лева капиталови разходи за доизграждане на съоръжението така, че да отговаря на законовите изисквания, информира още секретарят на общината Ростислав Павлов. Предвидени са и средства за функциониране на самия приют.
            Областният управител Николай Димов предложи общините, които възприемат идеята за функциониране на регионален приют за кучета да обсъдят спешно помежду си този вариант и да намерят най-удачната форма за съществуването, функционирането и стопанисването му. Сред наложителните стъпки са преброяване на безстопанствените кучета в цялата област по общини и населени места, както и чипиране на всички кучета, на територията на всяка една община, а в местните нормативни документи да се предвиди и административно-наказателна отговорност към стопаните на кучета, които ги изоставят или ги оставят да скитат по улиците.
            

Няма коментари:

Публикуване на коментар