четвъртък, 14 февруари 2013 г.

Неправителствените организации ще се включат с проекти в изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 – 2020г.


          Нова възможност ще предостави Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство /ЕИП/. Неправителствените организации ще предлагат проекти в сферата на етническите и интеграционните въпроси.    ЕИП обявява началото на първия от конкурсите за набиране на проектни предложения. В рамките на два месеца неправителствените организации от цялата страна ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области: „Демокрация, права на човека и добро управление“; Социално включване и овластяване на социални групи“; „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“; „Изграждане на капацитет на НПО“.
За да кандидатстват, допустимите неправителствени организации, регистрирани в България, трябва да заявяват регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти – ЕСПУП (Electronic Proposal Submission System) и попълнят исканата информация. Краен срок за подаване на заявления за регистрация в ЕСПУП / EPSS е 25 март 2013г. , а крайният срок за подаване на проектите е 1 април 2013г. Няма коментари:

Публикуване на коментар