четвъртък, 28 февруари 2013 г.

Електронен седмичник на Фондацията за реформа в местното самоуправление


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ
     Участията в стил Брейк Денс се класират отделно, като не се провежда специализиран конкурс в този стил. Препоръчителна е сюжетната форма. НОВО: Първи черноморски фестивал за улично изкуство "Въртележка"/ "Carrousel", 27.06.2013 г.  Краен срок: 10 април 2013 г. Фондации Астика" и Община Поморие организират I-вия черноморски фестивал за улично изкуство "Въртележка"/ "Carrousel", който ще започне на 27.06.2013 г. Фестивалът има за цел да насърчи и развие културното многообразие, и участието на младите хора, с изразните средства на театъра, танца, музиката и съвременното пластично изкуство. Фестивалът няма конкурсен характер. Критерии за подбор: Участниците трябва: - да представят креативни и иновативни идеи (40 т.); - да провокират участието на публиката (30 т.); - да насърчат участието на млади хора в спектаклите си (30 т.). Допълнителна информация за фестивала "Carrousel" може да получите на carrousel2013@gmail.com и тел. 056-820998; 087-8757072. За повече информация: https://docs.google.com/forms/d/1oEDv4gyEFgBjNBY07cQKXdem9Fo-8MSZI-QuvpJ05xc/viewform?pli=1.
         НОВО: Конкурс на името на Милош Зяпков за автори от Пазарджишка област Краен срок: 30 март 2013 г. Разделите са: - лирика; - хумор: фейлетони, басни, епиграми, мисли, афоризми, стихове; - проза: разкази, есета. Приемат се само предложения на непубликувани или на публикувани през 2012 г. произведения. За повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=16354&sid=7.
        НОВО: Национален младежки конкурс за есе „Моята родина и моето бъдеще” Краен срок: 14 септември 2013 г. НЧ „Родина 1860” Стара Загора, Клуб „Млад писател”, вестник „TEEN’S PAPER”, Общинска библиотека „Родина” със съдействието на Община Стара Загора организират Национален младежки конкурс за есе „Моята родина и моето бъдеще”. Конкурсът е в две възрастови групи:  Първа група - до 13 години. Втора група - до 18 години. Есетата ще бъдат приемани на e-mail: teen_stzagora@abv.bg до 14 септември 2013 година. Получените творби ще бъдат оценявани от тричленно жури. И в двете възрастови групи ще бъдат номинирани най-добрите три литературни творби. Организаторите ще раздадат и поощрителни награди. Награждаването ще бъде в навечерието на празника на Стара Загора – 5 октомври, 2013 година.
        НОВО: Седми конкурс "1000 стипендии" на фондация "Комунитас" Краен срок: 15 април 2013 г. В рамките на шестия конкурс ще бъдат отпуснати до 1000 - до 900 стипендии за високи умения, постижения и отлично представяне - основна стипендия и до 100 стипендии за изключителни умения - изключителна стипендия. Кой? - ако през учебната 2012/2013 година си редовен ученик в 6, 7, 8, 9, 10 или 11 клас в основните и средни училища в България, а през следващата година ще продължиш образованието си в по-горен клас; - ако наистина искаш да учиш и да знаеш повече от написаното в учебниците, но срещаш трудности в: намирането на нужната информация; контакти със специалисти в областта, която те интересува; осигуряването на средства от семейството ти за книги, списания, допълнителни учебни помагала, достъп до Интернет, професионални консултации; - ако наистина искаш да вървиш напред и нагоре благодарение на твоите собствени усилия за овладяване на знанията. Изпрати документите си, за да кандидатстваш по проекта "1000 стипендии" и така ще се включиш в процедурата по подбор на стипендианти. За повече информация: http://1000stipendii.org/page/3.
        НОВО: Отворена покана за участие: Видеохолика 2013 [Не на фокус!], 1-5 август 2013, Варна Краен срок: 15 юни 2013 г. Международният видео арт фестивал Видеохолика 2013 стартира отворената покана за участие в шестото издание на фестивала. 
Видеохолика 2013 ще се проведе от 1 до 5 август 2013 във Варна. Темата на Видеохолика 2013 е [Не на фокус!]. Тази година фестивалът ще се проведе в три секции: видео арт, късометражно кино и анимация. За повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=16420&sid=7
       НОВО: Национален литературен конкурс "Валентин Найденов" - 2013 г. за автори над 16 години Краен срок: 20 април 2013 г. Фондация „Форум за изкуства и таланти – ФИТ” обяви Национален литературен конкурс за поезия и кратък разказ на името на писателя Валентин Найденов. Конкурсът е явен, на свободна тема за автори над 16 години. Приемат се произведения в две категории: „Кратък разказ” и „Поезия”. Всеки автор може да участва с не повече от 3 непубликувани стихотворения или 2 разказа с обем до 3 страници във формат Word шрифт Times New Roman, размер 12. За повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=16415&sid=7.
           НОВО: XV Национална среща-наддумване "Благолаж", 19 май 2013 г. Краен срок: 15 април 2013 г.  Каним за участие всички, за които разказването на хумористични приказки, вицове, анекдоти и весели случки с реални лица е стихия и любимо занимание.
Темите, по които ще се състезават участниците тази година, са две: 1. ЗА КЪСМЕТА – хумористично! 2. ЗА ТЮТЮНА И АЛКОХОЛА – сатирично! За повече информация: http://www.humorhouse.bg/bg/blagolaj/condition.html
Краен срок: 5 април 2013 г. Конкурсът за малки проекти на Програма “Градски предизвикателства“ на Фондация „ЕкоОбщност“ е насочен към хората от града и селото, които ги е грижа за случващото се около тях и цели да спомогне за установяване на контакт и обединяване на усилия, за да могат гражданите успешно да разрешат екологични проблеми, които пряко ги засягат. Конкурсът и подкрепените чрез програмата проекти следва да информират, да мотивират и вдъхновят хората, като поставят на преден план истинските човешки усилия, положителните примери, които по недвусмислен начин водят до реална промяна. Именно затова програмата иска да стигне до градските екологични проблеми, които най-много вълнуват гражданите и които те смятат и искат да решат сами и в партньорство или диалог с институции и бизнес. Основни целеви групи, които програмата ще подкрепи: - Местни хора и организации потърпевши от нарушено екологично равновесие в жизнената им среда; - Хора и организации свидетели на развиващ се екологичен проблем, желаещи да се включат в решаването му; - Формални и неформални групи желаещи да променят дадена проблемна ситуация и да провокират други за включване в решаването й. Целеви проблеми, чието решаване програмата подкрепя: - Нарушаване на равновесието в околната жизнена среда; - Насърчаване на екологично отговорно поведение. Програмата ще се проведе в два модула: Модул 1 - „Изграждане на капацитет за работа по проблеми на градската среда със заинтересованите страни”: предоставяне на специализирана експертна/консултантска подкрепа и обучения за работа с институциите; мрежуване; изграждане на капацитет за работа по конкретните проблеми; работа с медии; екипно взаимодействие и устойчивост. Ако кандидатът желае освен предоставената консултантска помощ да ползва и финансова подкрепа от страна на Фондация „ЕкоОбщност”, следва да разработи по време на обученията и подаде проектно предложение до 16 май 2013 г. Модул 2 - „Изпълнение на проекти, подкрепени от програмата”. Ще бъдат финансирани малки проекти, търсещи подкрепа до 5000 лв., решаващи конкретни местни проблеми на градската среда - неблагоприятни екологични въздействия; пре-експлоатация или унищожаване на ценни ресурси, включително зелени площи; проблеми в общуването с и действията на ангажираните институции, др. Индикативен бюджет по програмата за финансиране на малки проекти: 52 000 лв. С проекти в конкурса могат да участват: - Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или техни клонове. - Неформални граждански групи, инициативни групи и комитети (участието им във втори модул на програмата ще изисква наличие на организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ с цел осигуряване на административен механизъм за осъществяване на одобрен проект на групата/комитета). За повече информация: http://www.bepf-bg.org/news.
          Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж "Творчество без граници" Краен срок: 16 април 2013 г. Конкурсът е посветен на 155 години от създаването на ОНЧ "Заря-1858" гр. Хасково и 15 години от създаването на Компютърна школа "Вале". Целта на конкурса е децата и младите хора: - да открият магията на дигиталната графика и живопис; - да нарисуват света през своите очи; - да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания; - да ни накарат да усетим силата на детското въображение. За повече информация: http://kshvalecompetition.weebly.com
               Покана за участие PF - Тематичен фонд “ПАРТНЬОРСТВО” Краен срок: текущо до 27 декември 2013 г. Главната цел на Фонд „Партньорство” е установяване на нови или укрепване на съществуващи парнтьорства между швейцарски и български институции и организации, насочени към извличане на полза за българските партньори от постиженията на швейцарската страна в разрешаването на специфични предизвикателства на развитието. Фонд “Партньорство” няма секторни или регионални ограничения за типа и вида на възможните предизвикателства на развитието, които могат да бъдат предмет на проекта. В общия случай това могат да бъдат социални (здравни и образователни), културни, екологични, общински (обществени услуги), общностни и свързани с изграждане на демокрацията предизвикателства/услуги. Проектите, които ще получат подкрепа по схемата за безвъзмездна финансова помощ, се предвижда: - да осигурят по-ефикасни и ефективни отговори на едно или повече предизвикателства на развитието на местно, регионално или национално ниво, като постигнат това със съдействие от швейцарска партньорска организация чрез трансфер на ноу-хау, методологии и евентуално оборудване; - да подпомогнат и ускорят решаването на предизвикателства на развитието пред българските партньорски институции в условията на техния конкретен проект; - да подобрят устойчивостта на решенията на предизвикателствата пред развитието, към които подкрепата на партньорството.
Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, учредени и регистрирани в България по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други специфични нормативни актове: сдружения, фондации, читалища, мрежи, федерации, мозъчни тръстове, образователни институции, културни институции, териториални администрации (областни, общински и по населени места), национално признати и представителни социални партньори - синдикати и работодателски организации. Швейцарският принос към допустимите проекти се предоставя под формата на безвъзмездна финансова помощ в следните граници: - минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 10 000 швейцарски франка; - максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 100 000 швейцарски франка. Изключение се прави за максимум три проекта, които могат да получат до 250 000 швейцарски франка. Продължителността на проектите е до 36 месеца.
          Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 90% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи НПО и на 85% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи публични институции. Остатъкът от минимум 10%/15% от общия размер на допустимите разходи по проекта следва да бъде осигурен от кандидата за сметка на собствени средства или чрез финансов принос на трети страни. Партньорството на български институции и организации с швейцарски партньорски структури е фокусът на схемата за безвъзмездна финансова помощ на Фонд „Партньорство”. Проектите следва задължително да предвиждат участието на швейцарски партньори, отговарящи на същите критерии за допустимост както кандидатите. За повече информация: http://www.swissbgcooperation.bg/bg
       BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент ІІ” Краен срок: без определен срок, но не по-късно от 31 май 2013 г., 16.30 ч. Цел на схемата за безвъзмездна финансова помощ:
- Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предприятията, регистрирани от лицата, успешно завършили обучението и/или ползвали услуги по Компонент I. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: 1. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собственото предприятие. 2. Обучение на наетия персонал. 3. Първоначално закупуване на материали.
4. Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието. 5. Извършване на ремонтни работи в помещения, в които се извърша дейността на предприятието. 6. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца. По настоящата схема за предоставяне на БФП кандидатите могат да изберат между два начина за подаване на проектните си предложения: 1. Документите за кандидатстване се подават на ръка на хартиен носител в ДБТ в областните градове; или
2. Документите за кандидатстване се попълват изцяло в електронен формат и се регистрират в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН). За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=580.

Няма коментари:

Публикуване на коментар