вторник, 12 февруари 2013 г.

Фондация ПДИ за т.нар. Вътрешни правила относно достъпа до информация и реда за достъп до публични регистри


Д-р Г. Жулева, ПДИ

            Измененията на ЗДОИ от 2008 година въведоха задължение за органите на изпълнителната власт да публикува вътрешните правила за работа по ЗДОИ в специална секция „Достъп до информация” на интернет страницата им. Задължените органи на власт имаха една година за подготовка на изпълнението на новите си задължения. Проучванията на ПДИ на интернет страниците на институциите относно новите задължения и тяхното изпълнение показаха ниско изпълнение на тези задължения. През 2010 г. вътрешни правила бяха публикувани в 26% от интернет страниците на 502 институции. Препоръките в доклада на ПДИ за състоянието на достъпа до информация бяха да се обърне сериозно внимание на причините за това ниско изпълнение и да се предприемат мерки за изпълнение на задълженията. През следващата 2011 г. значително се увеличи процента на публикувалите тези правила – 52% от 495 институции, а през 2012 този процент нарасна – 56% от 474 институции. През 2012 година беше направен анализ на публикуваните Вътрешни правила от гледна точка на тяхното съответствие със ЗДОИ и бяха направени препоръки към съдържанието на тези правила. Анализът стана част от годишния доклад на ПДИ „Състоянието на достъпа до информация в България”.
http://store.aip-bg.org/publications/ann_rep_bg/report2011.pdf

Няма коментари:

Публикуване на коментар