четвъртък, 21 февруари 2013 г.

ЕНЕРГО-ПРО разпространи линк към договора за приватизациионна разпродажба на акции на ЕлОН


         Изпращаме ви линк към Договора за приватизационна продажба на акции (Договор за приватизация) на Е.ОН България ЕАД. http://www.energo-pro.bg/bg/Dogovor-za-privatizacionna-prodazba-na-akcii. Документът не е преставал да бъде обществено достъпен от 2007 година насам, когато е публикуван на интернет страницата на Е.ОН България. Преди около седмица страницата бе закрита. Поради тази причина и в отговор на обществения интерес, публикуваме Договора за приватизация на уеб сайта на ЕНЕРГО-ПРО, където всеки има възможност да се запознае със съдържанието му.

Емилия Карастоева/Emilia Karastoeva
Комуникации/Communications

Няма коментари:

Публикуване на коментар