вторник, 12 февруари 2013 г.

България и Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"


          Участие в процеса Глобалната инициатива Партньорство за открито управление (ПОУ) Българското правителство се присъедини официално към глобалната инциатива Партньорство за открито управление (ПОУ) през септември 2011 г. Решението за присъединяването на България към инициативата бе взето на заседанието на Министерски съвет на 24 август 2011. Отговорен за координацията и участието на България в инициативата е Съветът за развитие при Министерски съвет. На 20 септември 2011 осемте държави инициаторки (САЩ, Бразилия, Южна Африка, Великобритания, Норвегия, Мексико, Индонезия и Филипините) представиха планове за действие за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на управлението. Останалите 38 държави, включително България, представиха своите национални планове за действие на следващата среща през април 2012 в Бразилия. Изпълнителният директор на ПДИ г-жа Гергана Жулева беше поканена да коментира националния План за действие на България в рамките на пленарните сесии на първата годишна конференция на Партньорството за открито управление на 17-18 април 2012 г. в Бразилия. В нея участваха представители на правителствата на 55-те държави, подкрепили инициативата, и 150 представители на граждански организации, застъпници за открито и прозрачно управление. На 17 април 2012 г д-р Гергана Жулева представи бележки по Плана за действие на правителството на България, изготвен в рамките на Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" (ПОУ) и участва в срещата на НПО участници във форума на 18 април 2012 г. През месец юни 2012 г. Министерският съвет на Република България прие Оперативен план с конкретни мерки за изпълнение на поетите ангажименти на Република България към Глобалната инициатива по "Партньорството за открито управление" (ПОУ). Планът е достъпен в в специалната секция на портала за обществени консултации на адрес: 
http://www.strategy.bg/Articles/View.aspx?lang=bg-BG&Id=9
.

Няма коментари:

Публикуване на коментар