вторник, 12 февруари 2013 г.

Участие на ПДИ в обществения дебат по въпросите за достъпа до информация и правото на свобода на изразяване


         През 2012 година дейността на ПДИ е отразена в 367 публикации (в това число и Информационния бюлетин на ПДИ), от които 258 са в национални медии, 101 - в местни медии и 8 - в чуждестранни медии. Представители на екипа на ПДИ участваха в 20 радио предавания и в 23 телевизионни предавания. Темите, които привлякоха най-голям медиен интерес са следните: Развитие на съдебни дела – 61 публикации Ден на правото да знам – 55 публикации Рейтинг на активната прозрачност – 43 публикации Годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България през 2011 – 39 публикации Проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението” – 25 публикации През 2012 година са публикувани 12 броя на Информационния бюлетин на ПДИ (ИБ) с общо 101 публикации. В рубриката „От съдебната зала” има 40 публикации. В рубриката „Новини” – 65 публикации, отразяващи случващото се по отношение на законодателството за достъпа до информация по света, кампании на застъпниците за свобода на информация и други. В рубриката „Коментар на юриста” – шест публикации с анализ на различни казуси.
          Координаторите на ПДИ подготвиха 17 публикации за ИБ, от които 9 са в рубриката „От координаторската мрежа”. И през 2012 година публикуваме информация за дейността на ПДИ в Информационния портал на неправителствените организации в България. През изминалата година е публикувана информация за: портала на публичните регисти  представянето на рейтинга на активната прозрачност церемонията за Деня на правото да знам представянето на книгата «Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация» Информационния бюлетин на ПДИ. Списъкът може да бъде видян на адрес http://www.ngobg.info/bg/users/profile/ngo.html.

Няма коментари:

Публикуване на коментар