понеделник, 13 ноември 2017 г.

Годишна конференция на Програмата Interreg Румъния-България в Балчик

Съвместният Секретариат на Програмата Interreg V-A Румъния-България в рамките на Регионалния офис за Трансгранично сътрудничество за границата Румъния-България провежда на 16 ноември 2017 г. годишна конференция относно напредъка при изпълнението на Програмата. Форумът е Концертната зала на Старата мелница в Балчик на 16 ноември. Основната цел на конференцията, в която ще участва и представител на Областна администрация Силистра, е представяне на етапа на изпълнение на Програмата  и е част от поредица събития, насочени към по-голяма прозрачност в изпълнението на програмата чрез подходяща информираност на обществеността.

Няма коментари:

Публикуване на коментар