понеделник, 20 ноември 2017 г.

Връчен е сертификатът на езерото в Сребърна за биосферен парк

.
В деня, в който на територията на музея към Биосферен парк „Сребърна” в едноименното село бе третото от основните събития на Областна администрация Силистра при представянето на Българското председателство на Съвета на ЕС, в София бе проведено работно заседание на Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО в МОСВ с участието на Цветана Игнатова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности” при община Силистра, и на Момчил Петров - експерт в РИОСВ Русе за Биосферен парк „Сребърна”.

На него бяха представени решенията от 29-ата сесия на Междуправителствения координационен съвет. Неговият председател Владимир връчи специални сертификати на 4 новообявени биосферни паркове от общо 17 в страната, отговарящи на съвременните изисквания към Севилската стратегия, и включени в Световната мрежа от биосферни резервати.

Това са „Централен Балкан”, „Червената стена”, „Сребърна” и „Узунбуджак”. Те са с очертани три зони: сърцевинна, буферна и външна /преходна/ зона с активен живот и хармонично съжителство на хората с природата и с три изразени функции: консервационна, логистична и икономическа.

Общински съвет Силистра прие решение за присъединяване територията на община Силистра към външна, преходна зона на Биосферен парк „Сребърна”. Екип от община Силистра успешно работи с Българска фондация „Биоразнообразие” и МОСВ за изпълнение на всички изисквания по процедурата за номинация.

Кметът д-р Юлиян Найденов представи възможностите на БП „Сребърна” на Световно изложение на ЮНЕСКО в Сиена, Италия. На заседанието в София са приети и правила за ползване на специфичните лога, изготвени от Секретариата на Програмата и предоставени за ползване на всеки от четирите новообявени биосферни парка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар