понеделник, 20 ноември 2017 г.

16-дневна кампания срещу насилието – Силистра 2017


ПРОГРАМА


27.11. (9-17 ч.) 

Офис на Женско сдружение Екатерина Каравелова“: Ден на отворени врати.

29.11. (10 ч.) 

Среща в залата на Областна администрация Силистра по инициатива на областния управител Ивелин Статев с участието на представители на общините от региона, както и на социални институции, във връзка със социалните услуги на неправителствени организации от Силистра и Бургас, включително и свързани с насилие срещу жени.

6.12.  (18 ч.) 

Зала на община Силистра до Дунавския парк – инициатива „Заедно по-добри“: ще бъде представен авторският спектакъл  „Съдба“ с режисьор Христо Христов, изпълнен от Театрално студио Артистик при ОДК Силистра. В рамките на инициативате се предвижда реализиране и на базар, от който средствата от продажба на билети и предмети ще се разходват за закупуване на климатик за Кризисен център Силистра.

На 21 април 2016 г. България подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция). Конвенцията беше подписана от България, но не и ратифицирана, поради което все още не е влязла в сила. Тази конвенция е ратифицирана от 24 държави членки на Съвета на Европа.
Почти всички държави на Балканския полуостров също са я ратифицирали – Румъния, Албания, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Турция. Наскоро Конвенцията беше ратифицирана и от Грузия. България бави ратификацията неоснователно и с това препятства достъпа на жените и момичетата до инструментите за превенция и защита, които предоставя Конвенцията.
Конвенцията е най-високият и надежден регионален стандарт за защита срещу всички форми на насилие срещу жените, като домашно насилие, сексуално насилие, преследване, сексуален тормоз на работното място, насилствени бракове.
Тя изисква от държавите приемането на специално законодателство или засилване на съществуващото такова в тази област, засилване на процесуалните гаранции за пострадалите, като особено внимание се обръща на осигуряването на спешна защита и на преследването и наказването на извършителите.
Задължение на държавите е да осигуряват и подкрепят специализирани услуги за пострадалите от всички форми на насилие – консултативни центрове, кризисни центрове, подслони, национални телефонни линии. От държавите се изисква да имат политика по въпросите за насилието срещу жените, специализирани органи за провеждане на тази политика и за координиране на усилията на правителствени институции и неправителствени организации за борба срещу насилието.
Важно задължение на държавите е да заделят достатъчно финансови ресурси за гарантиране на ефективна борба срещу насилието. Всички тези форми на насилие засягат пряко и непряко и децата, които неминуемо стават жертви. За съжаление някои от институциите все още не правят връзка между насилието срещу жените и насилието срещу децата и при вземане на решения свързани с родителските права не дооценяват риска от по-нататъшно насилие и неблагоприятни последици и за децата. Истанбулската конвенция обръща специално внимание на този проблем и изисква специализирани мерки и услуги за децата в подобен риск от насилие.
От 2012 г. стартира кампанията на Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” за ратификация на Истанбулската конвенция „Ратифицирай сега!”, която продължава и към днешна дата. Множество организации, институции и личности (като г-жа Мария Габриел със своята кампания с участието и на организации от Алианса, наречена „Нacилиeтo нaд жeнитe: дa oтвopим oчи и да нapyшим мълчaниeтo!” и др.) подкрепиха кампанията.
Необходимо е България да покаже последователност в политиката си срещу насилието над жени, ключова стъпка в която е ратифицирането на конвенцията. Междувременно и във всички области- законодателство, политики и практика по приложение на законодателството българските институции следва да действат в съответствие с конвенцията, а не в разрез с нейните разпоредби.
За Алианса за защита от насилие, основано на пола,
Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” е водещо в България и единствено широко доброволно обединение от неправителствени организации, реализиращи дейности и услуги в областта на превенцията на насилието и предоставянето на услуги и програми за пострадалите, създадено през 2009 г.
Всички организации членове се ползват с авторитет и призната експертиза на национално и местно равнище, както и на международно ниво. Всички организации от Алианса са доставчици на социални услуги и работят активно в областта на директната работа с жертвите и рисковите групи, оказват социална, психологическа и юридическа подкрепа на жертви по Закона за защита от домашното насилиe.
Алиансът обединява организации от 11 града в България, които познават и прилагат законовите механизми за защита на лицата, засегнати от домашно насилие, те участват активно в мониторинга по прилагане на законодателството и провеждането на превантивни дейности сред рискови групи.
В течение на 2016 година организациите, членове на Алианса са оказали подкрепа на над 3500 пострадали от насилие, предимно жени и деца, над 800 жени и деца са били настанени и обгрижени в кризисните центрове управлявани от членовете на Алианса. През периода 2014- 2016 г. в градовете, в които действат членовете на Алианса, над 40 жени са убити от настоящите си или бивши партньори.
В над 90% от случаите на убийства на жени убиецът е близък човек, най-често интимен партньор. Леталният изход почти винаги е предшестван от множество сигнали за ескалиращо насилие, които не са били взети предвид от институциите - полиция, социални служби, прокуратура, съд. Съгласно изследване на Агенцията за фундаментални права на ЕС отпреди две години, всяка трета жена в България е жертва на една или повече от посочените форми на домашно насилие.

ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ
Нулева толерантност срещу насилието!

НЕ на насилието срещу Жените!
 Изправяме се срещу бездействието и срещу НЕжеланието да се приемат необходимите законодателни промени за най-строго преследване и наказване на извършителите на насилие! Да се ратифицира незабавно Истанбулската конвенция - Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие! НЕ на оръжията и на безконтролната им употреба!
С допускането и толерантността към актовете на насилие между партньорите се допуска и засилва и насилието срещу децата, които при всички случаи са свидетели и потърпевши на това насилие. Казваме ДА на свободата и правото на всеки да се движи свободно и спокойно, без заплахи, преследване и насилие.
Спешна необходимост за гарантиране на сигурността е на дневен ред не само във връзка със зачестилите терористични актове в Европа. Ние настояваме за гарантиране и на сигурността на гражданите във всички ситуации, включително на ситуации на терор в контекста на партньорската връзка.
Ние, гражданите и организациите, се чувстваме едва ли не виновни за тези тежки престъпления, за неслучилата се свобода и сигурност. Какво остава за представителите на институциите, много от които вършат с отдаденост своята работа, но от тях не зависи действието и бездействието за предприемане на мерки и за приемане на законодателство. Настояваме за действие на институциите на всички нива- национално, регионално и местно за осигуряване на свобода и сигурност за всеки от нас. Не е достатъчно да сме солидарни в оплакването и почитането на жертвите на тези ужасни престъпления, те едва ли биха искали просто това. Със сполетялата ги съдба те крещят за действие.
Нашата вина е, че продължаваме да търпим това бездействие и затова ние настояваме от днес, в името на хилядите жени и деца жертви и в риск от насилие, за незабавно приемане в приоритетите на правителството и парламента на РБ, в работата на институциите на
:
Приоритет № 1 – Гарантиране на свободата от насилие и сигурността на всички граждани, като се започне процес за незабавна ратификация на Истанбулската конвенция. Паралелно да се приемат най- спешните законодателни промени в наказателното законодателство за най- строго преследване и наказване на насилниците.
Следва да се инкриминира „преследването“ като поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което има като последица насаждане на чувство на страх у него, което включва следенето на друго лице, включително появяване на местоработата му или на други посещавани от него места. Да се инкриминира системното упражняване на психическо насилие.
Да се допълнят квалифицираните състави на убийството и телесните повреди, отново с цел инкриминиране на всички форми на домашно насилие, които ескалират до посегателство срещу живота или здравето на лицата, като в тези квалифицирани състави да бъдат включени случаи на насилствени действия срещу бивши или настоящи съпрузи или партньори.
Да се гарантира достъпа до съд на жертвите на домашно насилие, като в НК се въведе правилото, че всички форми на домашно насилие, водещи до по-сериозно засягане на телесната неприкосновеност, да се преследват ex officio, а не по тъжба на пострадалия. Да се засили наказателната отговорност за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие, като се предвидят по- високи санкции, особено за извършителите, които имат по няколко заповеди и/ или нарушения на заповеди.
Настояваме за свързването на всички действия на правителството, сега насочени формално само към предстоящото Европредседателство, с конкретните приоритети за защита правата и свободите на гражданите и на първо място правото на сигурност, достъп до правосъдие и равенство. Това са и приоритети на тези европейски процеси. Настояваме за конкретни действия и резултати, а не само за формални, бюрократични и протоколни срещи и събития, като средствата – човешки и финансов ресурс, бъдат приоритетно насочени към тези конкретни действия.Няма коментари:

Публикуване на коментар