петък, 10 ноември 2017 г.

Седмица на предприемачеството в ТГС-региона Силистра- Кълъраш”

Събитието ще се състои на 13 ноември 2017 г. в конферентната зала на хотел Дръстър в Силистра от 16 часа като част от информационната кампания по проект "Предприемачество за младежка трудова мобилност".

Проектът има за цел да подобри пригодността на младежите за трудовия пазар и да ги направи по-мобилни при търсене на работа в трансграничния регион. Проектните дейности стартираха на 20 юни 2017 г. и ще продължат до 20 декември 2018 г. За тяхното изпълнение СНЦ “Паралел-Силистра” партнира на Професионалната гимназия по икономика "Атанас Буров" в Силистра и румънските партньори от Кълъраш: Търговско- промишлената камара, Икономическия лицей и Асоциация "Партньори 2000". 

Информационният ден бележи началото на поредица от информационнни дни, посветени на съвместната българо-румънска образователна схема “Предприемачество без граници”. Този модел насърчава не само обучението по предприемачество, но и чуждоезиковото обучение по български и румънски езици, както и практическите дейности за обмен и сътрудничеството с бизнес общността в трансграничния регион. 

По време на информационния ден ще бъдат представени създадените трансгранични ученически компании, както и младежки проекти под надслов “Предприемачът, който ме вдъхновява”. Основен лектор ще е госпожа Невена Младенова, Мениджър “Публично финансиране”, Майкрософт България, която ще дискутира темата “Лидерство и дигитално присъствие в ерата на технологиите”. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар