понеделник, 27 ноември 2017 г.

Силистренската енциклопедия тръгна към своя читателВ зала 13 на Художествена галерия Силистра бе проведено дългоочаквано събитие за представяне на изданието „Енциклопедия на област Силистра“, което по мащабите си е първо в Крайдунавска Добруджа. В средата на м. март 2015 г. в Областна администрация Силистра бе встъпителната работна среща, с която започна дейността по съставяне на тази полезна и много българска книга.

Тогава в срещата участваха евродепутатът Емил Радев, председателят на УС на СНЦ „Енциклопедия Силистренска област“ Тодор Тодоров, професорите Димитър Игнатовски, Ивайло Петров и Георги Атанасов, доцентите Милен Куманов и Румен Липчев; представители на различни видове власти в областта, както на читалища и на регионални културни институции.
 
Две и половина години по-късно те бяха гости на финалното тържество, на което бе направен обзор на стореното от организаторите, редакторите, 47-те автори на статии в книга от 1 060 страници в тираж от 300 бр., както и издателят – РИТТ Силистра.

Проф. дин Димитър Игнатовски като зам.-шеф на сдружението и главен редактор на изданието направи кратък преглед на всичко случило се при подготовката и в реализацията на уникалната книга – една от малкото по рода си с регионално съдържание.

Енциклопедията е по примера на други области като Шумен и Пазарджик в един том със статии и цветни илюстрации. Тя е справочник, покриващ очевидна потребност и особена празнота, досега запълвана от енциклопедията на журналиста Енчо Енчев (2004 г., допълнено издание - 2008 г.). Книгата обхваща с имена и факти хилядолетия от развитието на Силистра и областта. Припомнено бе, че енциклопедията представя хора и събития, история и успехи, обичаи и традиции, бит и нрави. Предвидено е да получи дигитализиран вид за интернет, за да бъде ползвана от всички краища на света.

От своя страна инициаторът на изданието Тодор Тодоров благодари на всички („Книгата отразява не просто историята на Крайдунавска Добруджа, а и духа на времето”), имащи отношение към книгата – представители на властови институции, творци и др., за положения труд, връчвайки им поздравителни адреси. 
Сред тях са и представлявалите област Силистра през последните години – настоящият областен управител Ивелин Статев и неговият предшественик на поста Стоян Бонев, настоящ заместник-областен управител.

Евродепутатът Емил Радев, който е патрон на „Енциклопедия на Силистра област“, също изрази благодарност на участниците в реализацията на тази своеобразна история на историите. Специалният гост на тържеството академик Константин Косев в своето послание заяви, че не може да се култивира родолюбие без книги като силистренската енциклопедия, защото това става със силата на познанието и просветата.

„Резултатът от издадената енциклопедия „България в Първата световна война 1914-1918“ ни амбицира да предприемем това родолюбиво начинание, защото имаме всички основания да се гордеем със забележителното културно-историческо наследство на България“, коментира Радев. 

Според кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов, тази книга трябваше да се случи и за нейната поява благодарност заслужават всички жители на областта. В този дух бе и изказването на неговия колега – кмета на община Дулово д-р Юксел Ахмед, според когото, „книгата е доказателство, че писаното остава“.

Директорката на Регионална библиотека „Партений Павлович“ Даниела Недялкова също участва със свое изявление, от което присъстващите научиха, че преди 120 години става факт първата българска енциклопедия, наречена „Енциклопедически речник“, излязла от печат в периода 1899-1907 г. Нейният автор Лука Касъров е първият български енциклопедист, лексикограф, просветен деец и библиограф, работил 30 години върху тритомното издание.


Няма коментари:

Публикуване на коментар