четвъртък, 9 ноември 2017 г.

Представяне на национално ниво на „Е-портал за достъп до здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан”

В София се провежда Национален форум „Библиотеките днес” 2017 с участието на представители на библиотеките от Крайдунавска Добруджа, 35 от които работят по проекта "Глобални библиотеки". Ще бъдат представени водещи тенденции в световната практика за брандинг и онлайн маркетинг на обществените библиотеки, за нови услуги в тях, партньорства и работа с доброволци, глобалното образование и новите технологии в библиотеките. Регионална библиотека „Партений Павлович” е поканена да представи пред общността иновативната библиотечна услуга „Е-портал за достъп до здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан”.

Той има за цел да представи ролята на обществената библиотека за устойчиво развитие на местните общности и подобряване качеството на живот на гражданите. Ще бъде поставен акцент върху потенциала и приноса на библиотеките за постигане целите на ООН за устойчиво развитие, като качествено образование, добро здраве и благополучие, изкореняване на бедността, достойни условия на труд и икономически растеж, устойчиви градове и общности. 

Национален форум "Библиотеките днес" 2017 е организиран от Фондация "Глобални библиотеки - България" и  се провежда под патронажа на Президента на Република България Румен РадевВ него вземат участие представители на библиотечните среди от цялата страна, евродепутати, председатели и членове на комисии към Народното събрание, представители на министерства и държавни агенции, кметове, дипломатични мисии, културни институции, академичната общност, бизнеса, неправителствени организации и водещи експерти в сферата на маркетинга, брандинга и електроните услуги.


В рамките на тридневния форум ще бъдат представени резултатите от националното проучване сред библиотеки, общинска администрация и граждани, организирано през 2017 г. от Фондацията. То е в  рамките на цялостния преглед на състоянието на обществените библиотеки в България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар