понеделник, 20 ноември 2017 г.

„Съхранена памет“ бе представена в Главиница


В град Главиница навръх Деня на будителите – 1 ноември, в НЧ „Христо Ботев“ с председател Елена Томова бе представянето на второто издание на книгата „Съхранена памет. Спомени на съвременници“, дело на съставителите доц. д-р Румяна Лебедова, Цветана Цанова – председател на Комитета „Васил Левски“ в Силистра, и от Йордан Георгиев – журналист. 

Книгата, чието повторно издание стана възможно със спомоществователството на проф. д-р Иван Гаврилов от София, съдържа близо 50 разказа за т.нар. румънски период и за годините след преселването на 67 000 българи от Северна в Южна Добруджа – част от тях в Силистренския край, вкл. в общините Тутракан и Главиница.

Йордан Георгиев разказа пред аудиторията предисторията на книгата, появила се в навечерието на 75-ата година от Крайовската спогодба, след която става възможно по мирен път възвръщането на Южна Добруджа към майката родина България.

За тези и други събития от първата половина на 20-и век, свързани с Добруджа след Първата световна война, свидетелстват в региона няколко паметника – най-старият от тях е в Тутракан край брега на р. Дунав. Другият е в центъра на село Кайнарджа, открит преди десетина години, а най-новият – паметна плоча на входа на Дунавски парк Силистра, бе открит през м. септември т.г.

Главиница е поредното населено място, където книгата е представена – предишните са в Силистра, с. Добротица  (НЧ „Йордан Йовков“) – откъдето са 12 от разказите, пресъздадени от краеведката Николинка Демирова – по съпруг обвързана и с рода в Главиница, град Алфатар (НЧ „Ведрина“ – кв. Попово), в град Тутракан – СУ „Йордан Йовков“.

Според доц. Лебедова: „Книгата събира в себе си разказите на съвременници на Крайовската спогодба, по-голямата част от които не са между нас. Те са записвани по различно време и от различни хора, което е указано коректно в сборника и без никаква намеса в автентичния текст. Съхранена е спецификата на индивидуалния изказ, субективното преживяване, личното отношение. Това са съкровени спомени, в които, редом с детайлите, пресъздаващи голямото историческо събитие, оживяват уникални човешки съдби…

Като всичко в този живот и Крайовската спогодба може да бъде представена от различни гледни точки – като сбъдната надежда и събитие, равно по значимост със Съединението и обявяването на Независимостта, тъй като е важен акт в постигане на идеята за национално обединение, но и като изпитание, като кръстен път и жертва от страна на българите от Северна Добруджа, чиято съдба е предопределена от Спогодбата.“

За отбелязване – в периода 1940-1944 г. за трагедията на севернодобруджанци, оставили имоти и близки оттатък Дунава, е написана една книга, а 44 са посветени на възторга от Спогодбата. За някои от тези моменти стана дума и на срещата в Главиница, пресъздадени от родени преди 1940 г. наши съграждани.


Няма коментари:

Публикуване на коментар