понеделник, 20 ноември 2017 г.

Силистренската библиотека с награда за активност по инициативата "Пътят към библиотеките"

 
В кабинета на областния управител на област Силистра Ивелин Статев с участието на неговия заместник Стоян Бонев, на главния секретар Елена Томова и на директора на дирекция Митко Костадинов бе проведена първата по рода си официална делова среща с представители на Регионална библиотека „Партений Павлович“ с директор Даниела Недялкова и с нейни колеги от различни отдели. Бяха представени възможностите за партньорство на най-голямото библиотечно звено в Крайдунавска Добруджа с Областна администрация Силистра.

Гостите запознаха представителите на държавната власт с последните събития в Регионална библиотека Силистра, включително и за изявата на национално ниво – представянето на проекта, отнасящ се до информационен Портал за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово, Тутракан и Кайнарджа, на форума на Фондация „Глобални библиотеки България“ в София.

Във връзка с него бе договорено информационно съдействие и на сайта на Областна администрация, както и в предстоящите три срещи в общините Тутракан, Алфатар и Ситово по повод представянето на Българското председателство на Съвета на ЕС.  До този момент над 12 000 са посещенията на специализираната страница в интернет.

Поставени на разглеждане бяха и други теми: за кадровото осигуряване в библиотеките – в момента се провежда обучение на 12 библиотекари от областта с преподаватели от РБ „П. Павлович“, а други 8 са студенти в библиотечния институт; за необходимостта от провеждане на дарителница за технологично обновление, за възможността общините да кандидатстват за безплатен WI-FIв библиотеките по места по линия на ЕС, и др.

Според статистиката, в област Силистра в момента има 73 действащи библиотеки, 85% от които със съдействието на регионалната в областния град са вече в официалния нов регистър на страната. Продължава инициативата „Пътят към библиотеките“, предвиждаща поставяне на информационни табели в 900 населени места в България – новината е, че силистренската библиотека като посредник на този процес е получила за активността си награда от нейните организатори.

На областния управител директорката на библиотеката връчи книга, издадена в Добрич, посветена на Добруджа, както и брошурата „Бележити дати в област Силистра през 2018 г.". Според написаното в нея става ясно, че догодина предстоят поне 25 юбилея във връзка със събития в миналото – сред тях правят впечатление факти, отнасящи се до Доростолска епархия; до началото на футбола и на баскетбола в най-големия град на областта; до създаването на Музикално дружество „Седянка“, до археологическата експозиция в крепостта „Меджиди табия“ и  историческа сбирка в града, както и до други позабравени моменти от предишни години и десетилетия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар