понеделник, 27 ноември 2017 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
СРЕЩИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА (1.01.-30.06.2018 Г.)

СТАРТЪТ БЕ В ЧИТАЛИЩЕТО В ГРАД ГЛАВИНИЦА В ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
1 ноември 2017

В Деня на будителите стартира първото от седемте събития, организирани от Областна администрация Силистра по повод предстоящото българско председателство на Съвета на Европа. Домакин на представянето бе Народно читалище Христо Ботев“ град Главиница и в него участваха Стоян Бонев – заместник-областен управител, който откри проявата, Елена Томова – главен секретар, която поздрави участниците в срещата за желанието им да се запознаят с факти и данни, свързани с ЕК и СЕ, както и на Сюзан Хасан – заместник-кмет на общината.

На финала домакините от читалището предложиха на аудиторията рецитал със стихове за България, изпълнени от ученици и от учители от местното средно училище. Поднесени бяха венци и цветя пред паметника на Васил Левски, патрон на училището в града.


БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО БЕ ПРЕДСТАВЕНО В 
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
15 ноември 2017

Село Кайнарджа – център на едноименната силистренска община. Туристически посетителски център. Провеждане на събитие за представяне на Българското председателство на Съвета на ЕС в област. Събитието откри кметът на общината Любен Сивев. Областният управител Ивелин Статев приветства участниците, представители на различни местни общности, както и от Силистра, Алфатар и др. общини.

Йордан Георгиев – експерт за връзки с обществеността в Областна администрация Силистра, чийто главен секретар Елена Томова също участва в събитието, представи презентация на министерството на Българското председателство. Направена бе и викторина за познанията на кайнарджанци за ЕС и за страните от Европа.

Ани Караджова от Областен информационен център Силистра представи проектите, реализирани с европейски средства в общините в област Силистра, както и от други субекти – икономически структури, неправителствени и прочие организации.

От тяхно име, както и от името на организаторите от Областна администрация бяха раздадени рекламни материали на присъстващите. Представени са и възможностите за проекти в настоящия програмен период.

Инж. Бонка Йорданова от Общинска администрация Кайнарджа представи проектите, реализирани също с европейски средства в общината, в местни училища и читалища.

Вокална група „Перуника“ поздрави с традиционни местни песни участниците, а Дафинка Станева, която е ръководител на Туристическия център, бе поздравена за своята кръгла годишнина както от областния управител, от кмета на общината, така и от останалите гости.

На финала на събитието бе откриването на възпоменателна плоча за 125-ата година от изграждането на чешма на мястото на подписването на Кючук-кайнарджанския мирен договор между Руската и Османската империи през 1774 г., на който в Туристическия посетителски център е посветена специална експозиция. Договорът е повод преди 2 години Кайнарджа да стане част от Европейска мрежа „Места на мира“, в която членуват населени места, където също са били сключвани съглашения за прекратяване на военни действия между различни народи.


ОБЩИНА ДУЛОВО БЕ ДОМАКИН НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС
16 ноември 2017

В залата на община Дулово бе поредното събитие, проведено от Областна администрация Силистра, за представяне на Българското председателство на Съвета на ЕС (1.01-30.06.2018) в изпълнение на Комуникационната стратегия на България (www.eu2018bg.bg).

Началото бе сложено със слово от областния управител Ивелин Статев. Кметът на общината д-р Юксел Ахмед поздрави присъстващите и накратко ги информира за проведените проекти в предишни години, както и за тези, които са актуални в момент – ремонтите на две дуловски институции: НЧ „Н. Й. Вапцаров“ и на СУ „Васил Левски“ – най-голямото в област Силистра. Третият проект е нов и по него предстои сключване договор за 1,9 млн. лв, предвидени за подобряване на улици в общинския център.

Йордан Георгиев – експерт за връзки с обществеността, представи презентацията, посветена на 10-ата година от членството на България в ЕС, както и предстоящото председателство.

Своя презентация на аудиторията предложи и Ани Караджова от името на Областен информационен център Силистра, включително и за сключени договори в новия програмен период.

Домакините от община Дулово осигуриха и малка концертна програма, изпълнена от певицата Светлана Великова, от гайдаря Георги Неделчев и от Вокална група с р-л Стоян Тотев.


В МУЗЕЯ НА БИОСФЕРЕН ПАРК „СРЕБЪРНА“ В ОБЩИНА СИЛИСТРА БЕ ПРЕДСТАВЕНО БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС
17 ноември 2017

На 17 ноември – деня, в който в София на международен форум бе връчването на сертификата на ЮНЕСКО, определящ досегашния резерват „Сребърна“ за Биосферен парк „Сребърна“ – един от 4-те в България, в едноименния Природо-научен музей бе проведено третото от основните събития в област Силистра за представяне на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

С участието на областния управител на област Силистра Ивелин Статев, който приветства присъстващите – предимно средношколци, представители на Ученически парламент, екоклубове и на други формални и неформални младежки групи, бе изпълнена мисията на Комуникационната стратегия на Република България във връзка с ротационното председателство.

В събитието участваха още главният секретар на Областна администрация Силистра Елена Томова, представители на Областен информационен център Силистра, както и на домакините от музея, единствен по рода си в страната.

На присъстващите им чрез презентацията, представена от Йордан Георгиев – експерт за връзки с обществеността, станаха основните моменти от работата на Съвета на ЕС, както и на другите институции. Включена бе темата „10 години членство на България в ЕС и резултатите от него; Българското председателство като роля и съдържание, възможности и отговорности“.

ОИЦ Силистра представи ефектите от членството в ЕС конкретно за област Силистра. Елена Илиева – директор на Природо-научен музей „Сребърна“, също участва със своя разработка, представяща музея и биосферния парк, който е уникален и е един от най-посещаваните природни и туристически обекти в област Силистра.

С участниците в срещата бе проведена дискусия, в рамките на която бе и специална викторина, проверила познанията на подрастващите по засегнатите в събитието теми. За финал към всички тях бе поздравът на Ансамбъл „Ритъм“ Силистра с главен художествен ръководител Росен Атанасов, включващ характерни за района народни танци.

Почерпката, осигурена от организаторите, бе изпълнена от ученици в специализираните паралелки на Професионална гимназия по стопанско управление и административни услуги „Атанас Буров“, което се вписва в практиката им да стажуват чрез ефективни извънкласни форми. За провеждането на събитието организационна помощ оказаха Община Силистра и Спортно училище „Дръстър“ Силистра, както и ОДК Силистра.


БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ БЕ ПРЕДСТАВЕНО В ЧИТАЛИЩЕТО В ГРАД АЛФАТАР
21 ноември 2017

В лекционната зала на Народно читалище „Йордан Йовков“ в град Алфатар бе поредното представяне на Българското председателство на Съвета на ЕС, организирано от Областна администрация Силистра в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България. В него участваха представители на различни социални и възрастови групи.

Главният секретар на ОА Силистра Елена Томова приветства местните хора, приели поканата да станат част от събитията в област Силистра във връзка с ролята, която е отредена на България в периода 1 януари-30 юни 2018 г. 

В презентация, представена от Йордан Георгиев – експерт „ВО“ в ОблА Силистра, на аудиторията бяха предложени факти и данни за ротационното председателство, за възможностите на България в икономически, туристически, социален и политически план при реализацията на близо 2 000 събития в София, в други български градове, както и в Брюксел.

Както е известно, в първите шест месеца на следващата година у нас ще гостуват около 30  000 души от различни страни, които ще опознаят България и ще допринесат за нейния имидж на Стария континент.

Чрез презентацията на Областен информационен център, представена от експерта Елена Стоянова, участващите успяха да получат информация за проектите, вече станали факт през първия програмен период.

Деца от ДГ Алфатар показаха уменията си в пресъздаването на песни и танци сред най-малките добруджанци, живеещи в ЕС. Свой поздрав предложиха и самодейци от местното читалище със секретар Ганка Пенчева.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС В ТУТРАКАН
 22 ноември 2017

В Народно читалище „Н. Й. Вапцаров“ в град Тутракан бе представяно Българското председателство на Съвета на ЕС с участието на областния управител на област Силистра Ивелин Статев, който приветства участниците в срещата; Елена Томова – главен секретар на Областна администрация Силистра, и Петя Василева – зам.-кмет на община Тутракан, която откри форума от името на Общинска администрация в присъствието на представители на кметства и на народни читалища, както и на граждани.

Йордан Георгиев – експерт за връзки с обществеността в Областна администрация Силистра, представи презентацията, посветена на 10-ата година от членството на България в ЕС, както и на предстоящото председателство. Поздрав поднесе талантливата певица Елица Камбурова, участничка в „X фактор“.

Свои съпътстващи събитието презентации имаха Областен информационен център Силистра чрез своя управител Ани Караджова – за проектите в предходния и в настоящия програмни периоди, както и Васил Тончев от Регионална библиотека „Партений Павлович“ – за уникален проект, представящ на сайта си www.libsilistra.com медицински и транспортни услуги в 4 общини в област Силистра.
В ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО ИСКРА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРИКЛЮЧИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БГ-ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 24 ноември 2017


В една от залите на Народно читалище „Бачо Киро”, село Искра, община Ситово, бе седмото и последно в област Силистра събитие (по едно във всяка община) представяне на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, организирано от Областна администрация Силистра в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България в навечерието на уникалната й роля от 1 януари до 30 юни 2018 г.

Искренската духовна обител е четвъртата по рода си (другите три са НЧ „Христо Ботев” – Главиница, НЧ „Н. Вапцаров” – Тутракан и НЧ „Йордан Йовков” - Алфатар), дала възможност на десетки добруджанци да научат повече за ЕС, както и за 10-те години на страната ни като част от най-голямата на Стария континент организация на страните членки.

Секретар библиотекарят Нериман Мустафа представи участниците в проявата, а кметът на селото Вилдан Мемиш припомни пред аудиторията – представители на различни възрастови и социални групи, вкл. от съседни села като Ситово, Поляна и др., свършеното по проекти с европейски средства в селото.

Главният секретар на Областна администрация Елена Томова въведе присъстващите в темата, а Йордан Георгиев – експерт за връзки с обществеността в Областна администрация Силистра, предложи на участниците информация по най-актуалните и важни въпроси, свързани с българското председателство на Съвета на ЕС – роля, възможности, при5оритети и др.

Както и на други места в областта, Областен информационен център Силистра чрез своя ръководител Ани Караджова също имаше своя презентация, допълваща с конкретни цифри и факти ползите на област Силистра през последните 10 години от европейските проекти в програмен период 2007-2013 г., както и намеренията до този момент в сегашния програмен период – 2014-2020 г.

Васил Тончев от Регионална библиотека „Партений Павлович” Силистра представи уникален проект, в който има информация за медицински и транспортни услуги в област Силистра, от който може да се черпи и информация от линк в сайта на библиотеката - www.libsilistra.com.

Срещата, в която се включиха ученици от местното ОУ и от ПГ по СС в село Ситово, завърши с кратка музикална програма, осигурена от домакините: в нея се представиха с народни песни Тезгюл Юмер – служител в социалната и в образователната сфери, и със съвременни поп изпълнения – тийнейджърката Есра Ерол, ученичка от последния клас на училището, както и четвъртокласници с драматизирана поучителна притча за приятелството.


Няма коментари:

Публикуване на коментар