петък, 24 ноември 2017 г.

Социален проект на община Ситово сред петте най-добри в страната

На националната 9-а среща на професионалната общност, ангажирана с подготовката и изпълнението на европейски проекти. проведена в град Правец, 5 проекта, номинирани от управляващите органи за добри практики по изпълнението им бяха наградени и сред тях бе проектът "Звено за услуги, създадено по проект „Съпричастие, подкрепа, отговорност“ в община Ситово с ръководител на екипа на управление Нели Маринова, научаваме от www.namrb-activ.org. Другите три отличени общини са Асеновград, Ситово, Столична община – район Красна поляна, Кюстендил и Горна Оряховица. Обявяването на наградите стана пред 250 участници от 90 общини в страната.
Номинациите са от програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество, ПРСР и ПМДР, по които бенефициенти са общините. Срещата бе време за равносметка на постигнатото, както и поле за споделяне на идеи и предложения за по-ефективно усвояване на европейските фондове, където опитът и натрупаната практика на всеки участник са ценни и полезни. 

Събитието, благодарение на активността и постоянството на общинските евроексперти, се утвърди като най-важния форум за професионалната им общност - новаторите в екипите на общинската администрация за намиране на успешна реализация на идеите на местната власт. През годините то се превърна в зона за диалог между експертите от общините и управляващите органи в съвместните им действия по усвояването на европейските средства, идеи и практики. 

На 23 ноември в залата за заседания на Общински съвет Ситово бе проведена заключителна конференция на Звено за услуги, създадено по проект „Съпричастие, подкрепа, отговорност“, в която освен екипът за управление с ръководител Нели Маринова, както и привлечени за изпълнение на целите на проекта служители, участваха заместник-областният управител Стоян Бонев, общински съветници начело с председателя им Станчо Арсов, кметът на общината Сезгин Алиибрям, както и кметове на кметства.

Няма коментари:

Публикуване на коментар