сряда, 15 ноември 2017 г.

След Главиница и Кайнарджа се хвана на хорото за представяне на БГ-председателството на Съвета на ЕС

Село Кайнарджа - център на едноименната силистренска община. Туристически посетителски център. Провеждане на събитие за представяне на Българското председателство на Съвета на ЕС в област Силистра - общо 7 събития във всички общини, от които 4 в народни читалища в периода 21-24 ноември - в Главиница (проведено на 1 ноември), в Алфатар, село Искра и Тутракан, а 3 в емблематични общински средища - другите две са в Дулово - на 16 ноември от 13,30 ч. в залата на общината, и в село Сребърна - в Природо-научния музей на едноименния Биосферен парк - 17 ноември от 14,30 ч. Те са част от програмата за изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България.
Събитието откри кметът на общината Любен Сивев. Областният управител Ивелин Статев приветства участниците, представители на различни местни общности, както и от Силистра, Алфатар и др. общини.
Йордан Георгиев - експерт за връзки с обществеността в Областна администрация Силистра, чийто главен секретар Елена Томова също участва в събитието, представи презентация на министерството на Българското председателство, за да бъде запозната аудиторията със съдържанието и функциите на ЕС и на на неговите 5 органа, вземащи решения; на ефектите от 10-те години членство на България, както и за всичко, което предстои в периода 1.01.-30.06.2018 г., когато в България ще има 230 събития, посветени на Председателството, отделно - 1 500 ще са в Брюксел. Направена бе и викторина за познанията на кайнарджанци за ЕС и за страните от Европа.
Ани Караджова от Областен информационен център Силистра представи проектите, реализирани с европейски средства в общините в област Силистра, както и от други субекти - икономически структури, неправителствени и прочие организации. От тяхно име, както и от името на организаторите от Областна администрация бяха раздадени рекламни материали на присъстващите. Представени са и възможностите за проекти в настоящия програмен период. Инж. Бонка Йорданова от Общинска администрация Кайнарджа представи проектите, реализирани също с европейски средства в общината, в местни училища и читалища.
Вокална група „Перуника“, заедно с корепетитора Пламен Скорчелиев и с Росен Атанасов - главен худ. р-л на Ансамбъл Ритъм Силистра поздравиха с традиционни местни песни участниците, а Дафинка Станева, която е ръководител на Туристическия център, бе поздравена за своята кръгла годишнина както от областния управител, от кмета на общината, така и от останалите гости, участвали в тържеството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар