сряда, 15 ноември 2017 г.

В Силистра приключва първият етап от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради


Приключват дейностите по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Силистра, научаваме от Фейсбук-профила на общината. До момента направените инвестиции възлизат на 9 904 811,26 лв. 

Община Силистра сключи договори за целево финансиране с Българска банка за развитие за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 15 многофамилни жилищни сгради. Към настоящия момент 9 от жилищните сгради са въведени в експлоатация, а останалите 6 предстои да бъдат въведени до края на годината, с което ще приключи първият етап от изпълнение на Програмата. 

Община Силистра има сключени още 7 договора със сдружения на собствениците за изпълнение на мерки за енергийна ефективност. След приключване на първия етап на Програмата на национално ниво се очаква да бъдат сключени договори за целево финансиране с одобрените сгради.

Няма коментари:

Публикуване на коментар