четвъртък, 16 ноември 2017 г.

Представянето в област Силистра на БГ-председателството на Съвета на ЕС продължи в Дулово

16/11/2017
В залата на община Дулово бе поредното събитие, проведено от Областна администрация Силистра, за представяне на Българското председателство на Съвета на ЕС (1.01-30.06.2018) в изпълнение на Комуникационната стратегия на България (www.eu2018bg.bg).
 
Началото бе сложено със слово от областния управител Ивелин Статев, който припомни, че на 4 януари в София е откриващото събитие, преди да бъдат проведени останалите около 230 само в България, защото други 1 500 ще са в Брюксел, където са част от 7-те основни институции на ЕС.
 
Както и, че идеята за провеждане на събитията е до повече хора в различни възрасти да достигне информация за ползите на България от 10-годишното членство в ЕС, а и за възможностите, откриващи се пред държавата чрез председателството да осъществи действия за изпълнение на приоритетите на организацията.
 
Кметът на общината д-р Юксел Ахмед поздрави присъстващите и накратко ги информира за проведените проекти в предишни години, както и за тези, които са актуални в момент - ремонтите на две дуловски институции: НЧ „Н. Й. Вапцаров“ и на СУ „Васил Левски“ – най-голямото в област Силистра.
 
Третият проект е нов и по него предстои сключване договор за 1,9 млн. лв, предвидени за подобряване на улици в общинския център.
 
Йордан Георгиев - експерт за връзки с обществеността, представи презентацията, посветена на 10-ата година от членството на България в ЕС: данните на Евробарометър устойчиво показват, че над 50% от българските граждани имат доверие в Европейския съюз, а младите българи между 15 и 24-годишна възраст(които са прекарали голяма част от живота си в Европейския съюз) са групата от българското общество, която най-широко споделя доверие в Европейския съюз: живеем в мир; единни сме в многообразието; пътуваме свободно и имаме избора да работим и живеем в друга страна-членка на Европейския съюз; имаме възможността да участваме в програми за мобилност като програма „Еразъм+“; получаваме медицинска помощ в чужбина с Европейската здравноосигурителна карта; ЕС е най-големият донор на хуманитарна помощ в световен мащаб; говорим по телефона докато пътуваме без допълнителни такси за роуминг; нашите основни човешки права са защитени.
 
В контекста на презентацията подрастващите научиха, че в рамките на Европейския съюз, създаден като Европейска икономическа общност през 1957 г., а в настоящия си вид през 1992-1993 г., функционират 7 институции, които имат обща компетентност и вземат общозадължителни решения. Това са Европейски парламент – представлява европейските граждани; Европейски съвет – определя основната посока на развитие и приоритетите на ЕС; Европейска комисия – изпълнителната институция на ЕС; Съвет на Европейския съюз (наричан още Съвет на министрите) – представлява правителствата на държавите членки; Съд на ЕС  – той контролира спазването на договорите и нормативните актове на ЕС; Европейска централна банка; Европейска сметна палата – тя контролира бюджета на ЕС.
 
Представени бяха органите на ЕС: финансови органи – Европейска система на централните банки и Европейска централна банка  – те отговарят за финансовата политика на евространите и страните извън еврозоната; Европейска инвестиционна банка – тя отговаря за финансирането на инвестиционни проекти; Европейски инвестиционен фонд – той е за финансирането на инфраструктурни проекти; Консултативни органи – Европейски икономически и социален комитет – представлява гражданското общество по въпроси свързани с икономическата и социалната политика на ЕС; Комитет на регионите – представлява регионалните и местни власти; Научен и технически комитет на Европа – консултативен орган за контрол на работата с радиоактивни материали (изследвания и експлоатация) и за изработване на единни стандарти за защита при работа с йонизиращи лъчения; Агенция на Евратом – контролира добива на радиоактивни руди и други материали и търговията с тях на територията на Съюза; Европейски омбудсман. Своя презентация на аудиторията предложи и Ани Караджова от името на Областен информационен център Силистра, включително и за сключени договори в новия програмен период.
 
Домакините от община Дулово посигуриха и малка концертна програма, изпълнена от певицата Светлана Великова, от гайдаря Георги Неделчев и от Вокална група с р-л Стоян Тотев.
 
Представянето на Българското председателство в област Силистра продължава на 17 ноември от 14,30 ч. в Природо-научен музей „Сребърна“ към едноименния биосферен парк. Следващата седмица от 21 до 24 ноември последователна събитията в НЧ „Н. Й. Вапцаров“ – Тутракан, на 22 ноември от 10 ч. в НЧ „Йордан Йовков“ Алфатар и на 24 ноември от 15 ч. в НЧ „Бачо Киро“ – сало Искра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар