четвъртък, 30 ноември 2017 г.

Всеки четвърти български град в миналото е бил в Силистренски санджак (област)

Дългогодишният архивар Хаджи Оги Георгиев, който е специалист по източни древни езици във Фейсблук: Под опекунството на Силистра града са били цели 16 големи за времето си населени места. Като се има предвид, съгласно други публикувани документи, че по онова време в страната е имало около 63 по-големи селища, това прави точно 1/4 от територията на днешна България е била под силистренско административно управление. Доказателство:  Османо-турски документ.

Санджак означава буквално знаме. В миналото е основна административно-териториална единица в Османската империя, съставна част на еялета (например, към европейската част на Османската империя в ранно време са се числили шест области (еялета).

Няма коментари:

Публикуване на коментар