петък, 30 септември 2016 г.

До края на октомври одобряват първите проекти по програма „Дунав“ за последваща реализация


Дунавският регион се очертава да бъде сред тези с ключово местоположение в Европа, които обединяват общи цели и приоритети за развитие, заяви  заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на конференцията „Либерализация на търговията и услугите в Дунавския регион, Западните Балкани и страните от ЦЕФТА“, организирана от Българска търговско-промишлена палата.

Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион е инструмент за междурегионално развитие и за Програмата за трансгранично сътрудничество „Дунав” в 14 държави с ресурс от 260 млн. евро. През миналата година в рамките на първата покана за набиране на предложения са подадени общо 576 проекта. 100 от тях са преминали първата фаза на оценка, като в 66 от тях има българско участие на 104 български партньори.

Очаква се до края на октомври оценяването да приключи и проектите да получат финансиране, с което ще започне реалното изпълнение на Дунавската стратегия чрез този финансов инструмент  и механизъм, а до края на годината ще бъде обявена втора покана.

Програмата финансира още мерки за опазване на околната среда, запазване на биоразнообразието, мерки за развитие на културата и туризма. Това е шанс за подкрепа на регионите и стимулиране на икономиката с повече приходи. Над 50 млн. евро е ресурсът за свързаност в региона, като приоритет са проекти за подобряване на навигацията, инфраструктура и др.

При структурирането на стратегията залегна идеята за изграждане на обща велоалея между всички държави по поречието на река Дунав. Това е стратегически проект, който ще търпи своята реализация с различните мерки, които можем да използваме през различни източници на финансиране.

Деница Николова коментира, че Дунавската стратегия дава възможност за решаване на редица проблеми и общи предизвикателства, които обаче надхвърлят националните граници и не могат да се решат само от една държава. „Опазването на околната среда, превенцията на риска и подобряването на корабоплаването са само част от дейностите, които са обединяващи звена в стратегията, които всяка държава сама за себе си не може да преодолее“, заяви заместник-министърът и подчерта, че стратегията е стимул за мобилизиране на политики на национално и европейско ниво.

В рамките на стратегията са създадени много мрежи от контакти между регионите, реализират се проекти в рамките на 4 основни стълба с 11 приоритетни области на сътрудничество – дейности за свързаността на отделните държави чрез подобряване на корабоплаването, железопътния транспорт, енергетика, туризъм, опазването на околната среда, подобряване на качеството на въздуха и водите,  конкурентоспособността, образование  и подобряване на институционалния капацитет  и сигурността в региона. За изпълнение на мерките  в приоритета за конкуретноспособсност са създадени 8 работни групи, като все по-видимо е участието на бизнеса в тях.

Междувременно в град Русе кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов взе участие в началната пресконференция по проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавните бюджети на Румъния и България. По време на форума са представени резултатите от първото социологическо проучване, проведено през месец август в България и в Румъния. Основната цел на проекта е значително да се подобри превенцията и управлението на риска от прекомерна популация на насекоми в трансграничния регион чрез разработване на съвместно институционализирано партньорство.

Предвижда се формулирането на устойчива българо-румънска политика за управление на риска, базирана на експертиза и технологични достижения, с ясни ангажименти на компетентните институции, както и с приемането на механизъм за актуализация и усъвършенстване на съвместните дейности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар