понеделник, 19 септември 2016 г.

В РУ "А. Кънчев" - 1 700 студенти бакалаври в 51 специалности, магистри в над 80 програми, както докторанти в 54 научни сфери

В аудитория „Проф. Славчо Иванов“ на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ бе проведено тържеството по откриване на новата учебна година заедно с връчване на дипломите на завършилите различни хуманитарни и инженерни специалности. По покана на доц. д-р Теменужка Богданова – директор на учебното звено на най-големия университет в Северна България, в него участваха ректорът проф. д-р Вeлизара Пенчева и представители на ректорското ръководство, председателят на Общински съвет Силистра д-р Мария Димитрова, заместник областният управител Елена Томова, директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ при община Силистра Цветана Игнатова и др. гости от общини и институции – партньори на Филиала.

На 12 септември в град Русе бе проведена общоуниверситетската церемония, участник в която бе заместник областният управител на област Силистра Младен Минчев, който поздрави ръководството на учебното заведение от името на Областна администрация Силистра и на областния управител Стоян Бонев.

„В момента в РУ се обучават 1 700 студенти в бакалавърската степен в 51 специалности, продължава кампанията в приема на магистри в над 80 програми, както по-късно и в докторската степен в 54 научни специалности“, каза проф. Пенчева. Развити са много и разнообразни проекти, вкл. и в програма „Еразъм“ за грант от 430 хил. евро, насочен за работа в Китай, Азербайджан и др. страни извън ЕС за обучение на студенти и преподаватели.

Българският университет в Тараклия, Молдова, е заявил желание да стане филиал на Русенския университет, но тепърва предстоят процедури по евентуалното узаконяване на бъдещото взаимодействие между двете учебни заведения. Работи се и по възможността за привличане на студенти от българската диаспора в страните от бившия СССР, Македония и Западните покрайнини в Сърбия. През настоящата учебна година 1 000 българи по произход могат да учат в родината на предците си, към които засега интересът е за 700 места. Десетина от тях са в Русенския университет.
Филиалът в Силистра е сериозно интeлектуално и академично средище за обучение на младите хора – тази година в 3 педагогически и в две инженерни специалности – електро и автомобилно инженерство (засега общо 350 студенти заедно със задочниците). До този момент двама са докторантите, в действие е и Центърът за продължаващо обучение.

Заместник областният управител на област Силистра Елена Томова приветства от името на държавната власт преподавателите и студентите: „Новата учебна година пристигна като скъпа и желана гостенка, на която се радваме, защото с нея идва надеждата за нови приятни срещи. Редом с увереността, че поредните занятия в семинарните зали обогатяват кръгозора на бъдещия специалист в избраната от него професионална сфера.

Преди 45 години просветното дело Крайдунавска Добруджа получи своята голяма придобивка – института за подготовка на прогимназиални учители, естествен продължител на някогашното Педагогическо училище, дало стотици кадри на родното образование. Тогавашната педагогическа среда привлече много млади българи от цялата страна, не малка част от които останаха да се реализират в нашия край.

Преди близо 20 години (1998 г.) процесът получи своeто логично развитие – институтът, вече обединен с другото важно направление, наследник на Техническия колеж, създаден междувременно в Силистра, премина към авторитетно учебно заведение като Русенския университет. Сам той наследник на институт, чието начало, сложено преди 70 години, чествахме наскоро.
  


Пожелавам на ректорското ръководство да бъде все повече благоразположено към учебното си звено в Силистра, защото от него имат нужда младите хора на „най-северния север“.

Приветствам усилията на местната академична общност да реализира по най-равнозначен начин учебната програма, за да бъде тя достъпна за всички, които желаят да се възползват от нея.

Поздравявам студентите, избрали да учат във филиала на най-големия университет в Северна България, защото имат възможността да получат достатъчно сериозно образование, позволяващо им да се реализират успешно на пазара на труда. Честита нова учебна година!“.

Д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет Силистра, поздрави участниците в тържеството, припомняйки, че за втора поредна година с решение на съветниците от крайдунавската община се дава стипендия на студент с най-голям успех, вкл. и от филиала на РУ „Ангел Кънчев“. Областна администрация Силистра и община Силистра също насочват всяка година по една награда на студенти от Филиала Силистра. 

Доц. д-р Илиана Горанова – дългогодишен директор на някогашния ИПУ и настоящ университетски филиал, в приветствието си даде публичност на идеята за учредяване на стипендия за студент с най-висок успех по българистичните дисциплини в педагогическото направление, каквото в Силистра има от 125 години насам – от началото на Педагогическото училище до наши дни. 

Годишната награда е за специалност ,Педагогика на обучението по български език и чужд език“, като учредяването й е в памет на професор Кирил Димчев, който по специалността ,,Методика на обучението по български език“ беше и ще си остане връх на пирамидата, обясни доц. Горанова, която е и председател на Клуба на учителите пенсионери „Иван Байчев“.

Близо 50 абсолвенти от от пет специалности – редовно и задочно обучение, и 21 магистри изнесено обучение по магистърска програма „Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище“ към факултет „Природни науки и образование“ в Русенския университет получиха днес дипломи за висше образование. За отличен успех бяха наградени 8 бакалаври от пет специалности и един студент от степен магистър. 

През новата академична година във филиала в Силистра стартира обучение по 5 специалности: „Български език и английски език“; „Български език и френски език“; „Физика и информатика“; „Автомобилно инженерство и Електроинженерство“ в редовна и задочна форма.

До 30 септември 2016 г. във Филиал Силистра на Русенския университет се приемат документи за обучение, магистърски програми в специалностите: „Комуникативни техники и педагогически умения“, „Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище“, „Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики“ и „Електроенергетика и електрообзавеждане“.

Обучение се предлага и 3 направления за придобиване на преквалификации към Центъра за преквалификационно образование: „Педагогическа правоспособност“,  „Учител по Физическо възпитание и спорт“ и „Учител по чужд език“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар