четвъртък, 8 септември 2016 г.

Кампания „Подкрепи българското” и в Силистра

Министерство на земеделието и храните стартира кампания „Подкрепи българското” през месец септември във всички областни градове. В гр. Силистра срещата е на 12 септември 2016 г. от 11  часа в залата на Община Силистра (до Дунавската градина), съобщиха от Областна дирекция „Земеделие” Силистра. На паркинга срещу залата през целия ден ще бъдат разположени шатри с продукти на местни производители.

В срещата ще участват земеделски стопани и преработватели на селскостопански продукти в различните направления – производители на млечни продукти, хлебни изделия, вина, плодове и зеленчуци, местни продукти и производство на характерни продукти за всяка област.

Целта на кампанията е запознаване с приоритетите и целите на политиката на МЗХ в областта на селското стопанство: балансирано секторно и структурно развитие на Аграрния отрасъл; повишаване на конкурентоспособността и пазарните позиции на земеделските производители; управление на рисковете в земеделието; гарантиране на високо ниво на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите по отношение на храните; организирана маркетингова и рекламна държавна политика за традиционните и уникални продукти; подобряване на комуникацията и активен диалог със земеделските производители.Няма коментари:

Публикуване на коментар