сряда, 21 септември 2016 г.

Честит празник, Тутракан!


От профила на Калина Грънчарова във Фейсбук

Честит празник, Тутракан!

21 септември 1940 г. е бил съботен ден! Тутракан е първият освободен от румънска окупация български град след подписване на Крайовска спогодба. 

Ето как от мястото на събитието, главният редактор на софийския вестник "Нова Вечер" Н. Панчев го описва:
"Съ цветя е постлано шосето за Тутраканъ
Войската влезе въ Тутраканъ
Тутраканъ, 21 септемврий (по телефонъ)
"Малко преди 5 часа се зададе челна колона на войската начело съ военния министър г. генерал Даскалов.

"Ура" подето отъ хиляди гърла огласи града и отекна далече задъ Дунава и по добруджанската шир.

Пред арката на г. ген. Даскалов бе поднесенъ по народен обичай хляб и сол от кмета г. Хр. Мирков, който произнесе и пламенно вдъхновено слово. Девойки обсипаха военния министъръ, военачалниците и войниците съ градъ от цветя.

Отъ името на гражданството г. Любенов поздрави войската и водача й г. ген.Даскалов съ топли думи.

Отговори военниятъ министър г. ген.Даскалов, който каза между другото: за нас Тутраканъ е най-голямата победа на пехотата. Той поздрави тутраканци съ победата.

След мощно "ура" за Царя, импровизиран хор отъ ученици и ученички запя "О, Добруджански край" подетъ отъ множеството.

Накрай множеството по покана на м-ръ г. ген. Даскаловъ извика бурно "ура" за Царя, когото тутраканци наричат Обединителъ на българския народъ."

Н.Панчевъ

Няма коментари:

Публикуване на коментар