понеделник, 19 септември 2016 г.

Кметът на Силистра: фирмата, реализирала „водния цикъл“, да отстрани проблемите, констатирани при 3 проверки

В началото бе...обещанието
www.kvorum-silistra.info

По нареждане на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов на 16.09.2016 г. бе извършен оглед по улиците, зелените площи и тротоарите, по които са извършени ремонтни работи по реализацията на проект „Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра“.

Това е третата проверка за тази година, като целта бе да се установи отстранени ли са проблемите, констатирани от предходните проверки и има ли нови такива. След направения оглед са констатирани 38 нередности – пропадания на шахти (бел. ред. – някои от тях са пълни с пясък и строителни материали – примерно по ул. „Сан Стефано“, което ще създаде проблем при есенните дъждове), повреди по уличното осветление и уличната канализация, както и пропадания на асфалтовата настилка.


Със свое писмо, кметът на общината изиска от фирмата изпълнител да предприеме мерки по възстановяването на проблемните участъци в съответствие с договора за изпълнение.

1 коментар: