четвъртък, 8 септември 2016 г.

За чинарите в Силистра: работна среща между проектен екип, общината и представители на неформални групи и НПО

По покана на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов бе проведена работна среща между екипа на проекта, ръководството на общината, неформална група "Силистра диша" и представители на НПО-та в града в присъствието на журналисти. Страните изложиха мнения, въпроси и становища по реализацията и преработката на проекта, с цел взимане под внимание запазването на дървесните видове по ул. "Симеон Велики". 

Общото решение бе да се сформира работна група до понеделник, 12 септември 2016 г., в която да бъдат равнопоставени мненията на излъчените представители на неформалната група "Силистра диша", на експерти - ландшафтни специалисти и архитекти, за да се вземат мерки по изготвянето на ново Техническото задание на базата, на което да бъде преработен проектът "Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр.

Силистра“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар