четвъртък, 8 септември 2016 г.

Ръст на заловените безстопанствени кучета в страната

Увеличава се броят на заловените животни при изпълнение на общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в страната. Това показва анализът на приетия от правителството Отчет за изпълнение на общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България за 2015 г.

През миналата година са заловени 22 186 кучета. За сравнение, през 2014 г. заловените животни са били 20 271. Кастрирани, обработени и върнати по местата на залавянето им, съгласно разпоредбите на чл. 47 от Закона за защита на животните, са 17 300, което е с 2262 повече от предходната година. Увеличава се броят и на осиновените безстопанствени кучета. През 2015 г. те са 2 960 – с 624 повече от 2014 г. Най-често осиновяванията на кучета се правят в областите Русе, София, Бургас и Стара Загора.

Анализите показват, че основен източник на безстопанствени кучета са не самите безстопанствени кучета, а домашни животни и нежеланите им приплоди. Очертава се и тенденция броят на безстопанствените кучета да се увеличава през есента, когато собствениците на летни вили ги напускат и изоставят домашните си любимци.

В интегрираната информационна система на БАБХ за 2015 г. са въведени данните за общо 65 018 регистрирани домашни и безстопанствени кучета (14 849 през 2014 г.). БАБХ също така е разработила и поддържа национален регистър на приютите в България. Те са 41, като регистрирани приюти няма в областите Благоевград, Враца, Пазарджик, Разград, Сливен, Смолян и София област.

Докладът посочва, че към момента изпълнението на общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета е частично, на различните места се прилагат различни методи, с което не се постигат задоволителни резултати. В отговор на това през 2016 г. бяха направени законови промени, въз основа на които Министерството на земеделието и храните, в сътрудничество със заинтересованите страни, разработва национална програма за овладяване на популацията от безстопанствени кучета на територията на страната. Тя ще включва мерки и действия за овладяване на популацията от безстопанствени животни по хуманен начин, без да се нарушават принципите, заложени в ЗЗЖ, което да доведе до подобряване здравето на населението, намаляване броя на безстопанствените животни и съответно – на риска от възникване на зоонози.Няма коментари:

Публикуване на коментар