вторник, 20 септември 2016 г.

Националният комитет по програмата „Човекът и биосферата“ номинира пред ЮНЕСКО ПР „Сребърна“ за биосферен парк

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и неговият заместник  Денка Михайлова взеха участие в проведеното в  МОСВ работно заседание на Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО.
На него бяха представени резултатите по проект „Подготовка на процеса на ревизия на мрежата от биосферни резервати в България“ на Българска фондация „Биоразнообразие” и 3 номинации за съвместяване на биосферни резервати от „старо“ поколение с изискванията на Севилската стратегия и обявяването им като съвременни биосферни паркове. 
На предходното заседание на Националния комитет на 24 март т.г. бе взето решение в срок до 30 септември 2016 г. държавата да представи в Секретариата на ЮНЕСКО номинациите за съвместяване на свои биосферни резервати от „стар“ тип със съвременните изисквания, както и пътна карта с приоритетни действия.
Така България ще изпълни препоръките на Междуправителствения координационен съвет и ще изгради мрежа от биосферни паркове, отговарящи на изискванията на Програмата „Човекът и биосферата“.
Националният комитет реши номинацията на Поддържан резерват „Сребърна“ като Биосферен парк да бъде изпратена в Секретариата на ЮНЕСКО. Кметът подписа номинационния формуляр за Биосферен парк „Сребърна“.
Освен нашата номинация другите две са за биосферни паркове в районите на Национален парк „Централен Балкан“ и на резерват „Червената стена“. Наскоро Общинският съвет в Силистра даде съгласие за присъединяване на територията на Община Силистра към „външна преходна зона” на потенциален биосферен парк „Сребърна“. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар