четвъртък, 28 май 2015 г.

Общината в Силистра със стипендии за двама студенти годишно

           На заседанието на Общински съвет Силистра бе прието предложение на доц. д-р Теменужка Богданова – директор на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев”, внесено от председателя на Общински съвет Силистра д-р Мария Димитрова относно учредяване награда „Студент на годината”, която да бъде ежегодна стипендия от бюджета на Община Силистра. С наградата ще бъдат удостоявани до двама студенти, обучаващи се в български висши учебни заведения – редовна форма, от втори и по-горен курс, жители на Община Силистра, за отличен успех, трайни интереси и постижения в научно-изследователската дейност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар