събота, 16 май 2015 г.

ДА СЪЗДАДЕМ ОСМОТО ЧУДО НА СВЕТА?

ЩАСТЛИВИ СМЕ ДА ОБЯВИМ НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКАТА ФОЛКЛОРНА РЕВОЛЮЦИЯ!
ВИЕ ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗАЕДНО ДА СЪЗДАДЕМ ОСМОТО ЧУДО НА СВЕТА?
ВИЕ ЩЕ ПОДКРЕПИТЕ ЛИ БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР?

Писмо до Главния революционен окръг от Русенски революционен окръг

БОЯТ НАСТАНА, ТУПАТ СЪРЦА НИ! /Иван Вазов/ ,,БАЙОВЦИ'' /от писмо на Васил Левски/
Нека използваме идеите от периода на Възраждането. Много от целите тогава са актуални и днес. 
Цитати от писма и документи на Паисий Хилендарски:
- О неразумни и юроде! Поради что се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова година са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци ..
- От само себе си не можем да станем мъдри.
-Чети историята, и като познаеш от нея суетата на тоя свят, научи се да го презираш.

Цитати от писма и документи на Георги Раковски:
- С надежда, че щете послуша тия спасителни за вас речи и щете престане отсега нататък занапред да се селите или разбегвате по чужди земи, оставам ваш съотечественик, молитвующ ви здраве и вразумление от Бога“
- Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа…

Цитати от писма и документи на Любен Каравелов:
- Когато се той/българския народ/ освободи от гръцкото духовенство и от турското иго, то ще бъде свободен политически; а когато се освободи от своята простота и незнание, от своите стари суеверич и допотопни нрави, то той ще бъде свободен и духовно.
- Обичам те, мое мило отечество! Обичам тоите балкани, гори, сипеи, скали и техните бистри и студени извори! Обичам те, мой мили краю ! Обичам те от всичката си душа и сърце, ако ти и да си обречен на тежки страдания и неволи! Всичко, що е останало в моята осиротяла душа добро и свято – всичко е твое!“ 
- Действие и противодействие – в това се състои сичката история на человечесткото. Напред се хвъргат хората затова, за да се върнат утре или вдруги ден назад; а измъкват са наазад само затова, за да са съберат със силете си и да прескокнат голямо пространство напред …

Цитати от писма и документи на Васил Левски:
- Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.
- Нашите българи желаят свободата но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия – Протоколи от разпита на Васил Левски пред турската следствена комисия в София 5-9 януари 1873 г.
- Без революция сме загубени во веки веков - до комитета в Карлово, 16.01.1872 г.
- И не забравяйте - Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме. – до Панайот Хитов, 10.05.1871 г.
- Всекиму ще се държи сметка за делата – до троянци и сливенци, 15.07.1872 г.
- Всички зависят от вишегласието – до Революционен комитет в Сливен, 15.07.1872 г.
- Всичките народи в нея /България/ щат живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее човекът; и за турчинът и за евреинът и пр., каквито са, за всички еднакво ще е само ако припознааят законите равно с българинът. Така ще е в наша България! – писмо-дописка до Ганчо Мильов в Букурещ, 10.05.1871 г.
- Всичко се сътои в нашите задружни сили – до богат българин във Влашко, 06.10.1871 г.
- Главният център е в българското – до Киряк Цанков, 27.01.1872 г.
- Дела трябват, а не думи. – до Любен Каравелов, 27.01.1872 г.
- Днешния век е век на свободата – до богат българин във Влашко, 06.10.1871 г.
- Народната работа стои над всичко ! – до Христо Иванов-Големия, 04.08.1872 г.
- Дружна разяснителна работа. – до местни комитети, лятото на 1872 г.
- Дързост и постоянство !
- За Отечестото работя, байо– кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправими всички да вървим наедно. – до Ив.П.Кръшовски, 20.06.1871 г.
- Братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност ! – до Любен Каравелов, 25.07.1872 г.
- Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме ! – до Филип Тотю, 18.04.1871 г.
- Играем с живота на 7 милиона българи трябва здраво да се постъпва ! – до Данаил Хр. Попов, 11.02.1871 г.
-Интригата спира хода на народната работа. – до Атанас П. Хинов, 25.08.1872 г.
- Като речат повечето игроводи, така ще играем. – до кръг дейци във Влашко, 20.06.1871 г.
- На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже грешката, инак той не е наш приятел. – до Филип Тотю, 01.03.1871 г.
- На такива хора дай работа, които са разсъдителни, постоянни, безстрашни и великодушни – до Любен Каравелов, 16.09.1871 г.
- Не си народен: виждаш народното зло и него казваш. – до Атанас П. Хино, 25.08.1872 г.
- Никой да не се повежда сляпо в работата. – до Троянския революционен комитет, 04.04.1872 г.
- От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи. – до новоприети членове в организацията, 19.02.1872 г.
- Отговорност към обществените средства
- Работата вършете, но умно! – до Христо Иванов, 04.08.1872 г.
-Размислете зряло, че работата ни не е само по Балкана, но революция на място – до Филип Тотю, 01.03.1871 г.
- Решили сме се вече – или с нас и народа, или ще ви пратим при черните души! – до чорбаджи Ганчо Милев в Карлово, 10.05.1871 г.
- Свобода и Всекиму своето! – писма на Левски до чорбаджията Ганчо Милев в Карлово, 10.05.1871 г.
- Сто и петдесет лири ли ви са по-мили, или вечен живот – до едно чорбаджийски семейство в Карлово
- Строга и редовна отчетност. – до Сливенския комитет, април 1872 г.
- Без революция сме загубени вовеки веков !
- От днес работата ни е да търсим пари !
- Още в нищо не сме приготвени за революция и все пак сватбата е близо!
- Трябва да бързаме хората няма да ни чакат !
- Не се показвайте пред вънкашните ни братя страхливци !
- Не бива да се дава подкрепа на глупци !
- Дела трябват, а не думи !
- Има и други честни юнаци !
- Прегледайте Устава и направете своите бележки по него !
- Време за помагане е сега – закъснелите не ще бъдат наши приятели ! – до богат българин във Влашко, 06.10.1871 г.
- Строга ревоюционна бдителност – до местен комитет
- Бързата работа ялова излиза ! – до Панайот Хитов, 29.09.1871 г.
- За рушителите на революционната дисциплина няма място в организацията !
- Трезвеност и изправност в работата !
- Вие сте вече окръжен център – работата ще тръгне по-бързо и умно !
- От едно място трябва да се свири !
- Ти ли вървиш с вишегласието, или милиони хора – след една глава ? – до Панайот Хитов, 10.05.1871 г.
- Трябва да се съобразите със закона – до Панайот Хитов, 10.01.1872 г.
- Трябва изпит за всеки, Защото има примери: Днес е човек, а утре – магаре. – до Д. Хр. Попов, 30.05.1871 г.
- Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си. – до Д. Трайкович, ноември или декември 1872 г.
- Ах, Българийо, Българийо ! Защо си толкова заспала ! Събуди се, събуди се от дълбок сън !
- Вишегласието трябва да се гледа в самото място. Кажете вие, па сме готови да кажем и ние из едно гърло с по-многото гласове !
- Увереност в силите на народа и бдителност !
- Качества на народния деец !
- Критика, самокритика и скромност !

Цитати от писма и документи на Христо Ботев:
- Лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти!
- От сичкото това, що казахме дотука, ние не можеме да направиме друго никакво заключение, освен това, че единственото спасение на нашия народ се състои в революцията. Който има уши, той нека чуе. Нашата революционна партия скоро ще покаже де е, какво е и какво иска.
- Аз съм готов за целта да употребя всичките страшни средства освен подлостта и лъжата защото преди всичко трябва да сме човеци, после вече българи и патриоти …
- Радостта ми няма граници, като си наумя, че „моята молитва“ се сбъдва.

Цитати от писма и документи на Иван Вазов:
- Аз съм българче. Обичам наште планини зелени, българин да се наричам – първа радост е за мене.
- Не се гаси туй, що не гасне!
- Идеалът на земното щастие е в труда, в здравето и в природата.
- Най-важното за поета е … да бъде син на своя народ и на своето време.
- Българският писател трябва да се сроди с народа и неговите мисли, чувства, нужди и идеали.
- Аз пях за България, защото я обичах …. аз прославях нейната божествено хубава природа… аз се вглъбявах в историята и, защото бях пленен от величието на нейния минал живот… аз пях за нейните идеали, защото бяха свещени.

Цитати от писма и документи на Алеко Константинов:
- Опознай Родината, за да я обикнеш !
- Пази Боже сляпо да прогледа !
- Разни хора, разни идеали

RICHMART VINTAGE - проект в подкрепа на БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР И БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
1. Направихме конференция на 25.02.2015 г. в пресклуб БТА, на която изложихме целите на проекта. Резултатът беше силен медиен интерес и положително отразяване в националните медии. Линк към пресконференцията:https://www.facebook.com/media/set/… http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_h4vx0jgy
2. На 25.02.2015 г. в НДК се състоя мегаспектакълът ,,Артисти подкрепят артисти'', организиран от Национална импресарска мрежа „Българе“ и НДК, с участието на над 120 танцьори, артисти и певци. Събраните пари от мегасъбитието са в подкрепа за създаването на спектакъла „Осмото чудо“ – математическо доказване на уникалността на българския фолклор - разнообразието на неравноделните тактове, с които България е световен лидер.
3. Кампания във Facebook страницата RICHMART LTD /за 27 и 28 февруари/ с публикация с излагането на целите на проекта и клип с фолклорен танц, изтанцуван върху латино музика на формация RICHMART с участието на Алфредо Торес. Статистика от кампанията: публикацията ни е достигнала до 1.500.000 потребителя, има 650.000 преглеждания, 30,000 потребителя са маркирали „Харесвам“, 11.000 потребителя са споделили публикацията в своите Facebook страници и 650 потребителя са коментирали активно към публикацията! Благодарим на всички!
4. По време на кампанията получихме писмо, подписано от Марк Зугърбърг и Шерил Сандбърг. Цитати от писмото: „….Това е момент, в който трябва да обърнем внимание на всички изключителни предприемачи, като вас, които се опитват да подобрят състоянието на своето общество.“ Следват примери за различни предприемачи от цял свят и техните постижения „… И още 2 милиона вдъхновяващи истории на хора, работещи здраво, за да разширят бизнесите си. Вие създавате работни места, споделяте идеи и ни вдъхновявате да мечтаем. ….Нашата мисия е да направим света по-отворен, по-свързан, а една важна част от това е подпомагането на връзката между хората и бизнеса. ….Ние ще продължаваме да ви служим добре, за да имате и вие възможността да създавате нови работни места и възможности за вашата общност. Продължавайте да движите целия свят напред!''
Това писмо ни показва, че има много предприемачи в света, които се опитват да подобрят обществото, в което живеят.
5. Цитати от кампанията във Facebook на някои чужденци:
- You don’t know the national treasure you have! You must be proud! /Вие не знаете какво национално богатство имате! Трябва да се гордеете с това!/
- I really enjoy looking at you guys dance. Can we see more dancing, please ? Totally absorbing.I enjoyed watching it./Наслаждавам се да ви гледам как танцувате! Може ли да видя още танци, моля? Обсебващо ! Наслаждавах се до безкрай!
- Love it, Love it, Love it ! / Харесва ми, харесва ми, харесва ми!/
- Keep the hard work up! /Продължавайте с добрата работа!/
- Great dancers ! /Страхотни танцьори!/
6. Благодарим на всички, които подкрепиха кампанията с положителни и отрицателни коментари! Дори и тези, които ни критикуват са наши приятели! - /Васил Левски – На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже грешката, инак той не е наш приятел! – до Филип Тотю, 01.03.1871 г./

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА RICHMART VINTAGE:
1) МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦ ДА ЗАВАЛДЕЕ ЦЕЛИЯ СВЯТ ! Българският фолклор е това, в което България е световен лидер. Да популяризираме българските фолклорни танци в световен мащаб! Българския фолклор е най-богатия в ритмично отношение фолклор в света. Той се явява важен принос в музикалната култура на Европа и света. Това невероятно богатство не трябва да остава скрито. 
2) Да утвърдим марката „MADE IN BULGARIA”. 
Всички български индустрии да се обединят в една обща цел и да покажат своите предимства на световния пазар. Утвърждаването й би спомогнало за подобряване на икономиката в България. По този начин ще се запазят съществуващите работни места и ще се открият нови такива.

RICHMART VINTAGE – проект в подкрепа на българския фолклор и българската икономика. Идеи:
1. ДА ИЗБЕРЕМ БЪЛГАРСКОТО! Отправяме апел към всички българи в страната и чужбина да купуват и рекламират продукти произведени в България 2 млн. емигранти + по 5 техни приятели – 10 милиона потенциални клиенти от чужбина, към които отправяме покана. Отправяме апел към всички българи живеещи в чужбина - станете агенти и дистрибутори на стоки произведени в България. В България има много предприятия, които произвеждат продукти с високо качество на конкурентни цени. Вие, които живеете в чужбина, работите или учите можете да направите много добър собствен бизнес в държавата и от там да бъдете важен фактор в българската икономика. В момента българите-емигранти са най-големите инвеститори в България.
2. Всички известни българи държавници, политици, кметове, спортисти, артисти, музиканти, певци, мениджъри на фирми, директори на училища и университети, и други в България. Направете клип, на който танцувате български фолклорен танц със свои приятели и колеги, кой колкото може и както може, и го споделете в своята Facebook страница през март и април. БЪДЕТЕ ВОДАЧИ И ПОВЕДЕТЕ ФОЛКЛОРНАТА РЕВОЛЮЦИЯ!
3. Обръщение към чужденци, които са приятели и партньори на България – да направят клип как танцуват български фолклорни танци и да го публикуват в своята Facebook страница.
4. Нека всички българи по света да отпразнуват 24 май /неделя/, като организират голямо българско хоро в града, в който живеят и направят видеоклипове, които да се публикуват в техните Facebook страници. Също така да поканят журналисти, които да отразят събитието /2.000.000 българи в чужбина по 100 човека на хоро – възможеният резултат е 20.000 клипа!!!/.
5. Нека абитуриентите на 2015 г. да започнат новата страница от живота си като помогнат на своята родина – България. Да изберат българското производство за своите дрехи и да включат в облеклата си български мотиви и символи и да поканят български фолклорни танцови ансамбли /любителски или професионални/ на своите тържества.
6. Да се организира ВОЙВОДСКА СРЕЩА, на която да се съберат всички войводи и хореографи от българския фолклор. Заедно трябва да изградим стратегия как МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР да превземе целия свят.
7. Всички български „революционери“ да имат пришити в своите дрехи българските национални символи и шевици. Дизайнерите на облекла да създадат модерни дрехи като използват елементи от българските народни носии и националните символи. Гучи и Джон Галиано са включили наши народни елементи в своите модели през 2014 година, а самият Пиер Карден споделя, че се прекланя пред креативността и гения на дизайна на българската народна носия.
8. Участие на български фолклорни танцови състави в карнавали и фестивали на други видове танцови школи. Нека да използваме метода „троянски кон“ и българските фолклорни състави да застанат на тяхната сцена и да демонстрират атрактивността на българския фолклорен танц.
9. Към филммейкъри:
- да заснемат флашмоб на български фолклорни танци на атрактивни места по света, /пример – хоро заснето на Антарктида/.
- флашмоб - кавър версия на откъса от „Осмото чудо“, изигран по време на мегаспектакъла на 25.02.2015 г. в НДК. Всички във видеото да бъдат облечени с модерни дрехи. Сигурни сме, че този клип ще заинтригува много световни модни сайтове.
- да се направи флашмоб с няколко мъже /ако е възможно да са афроамериканци/ – да започнат с хип-хоп и брейк танци върху световно известна музика и да преминат към български фолклорен танц. Така ще се получи както при разказите „с неочакван край“.
- да се направи флашмоб с представители от различни националности/афроамериканец, азиатец - японец, китаец, скандинавец, латиноамериканец, арабин, индиец/, които да танцуват български фолклорен танц;
10. Към хореографите по български фолклорни танци и инструкторите по аеробика:
- да създадат нов стил във физическата активност на човека за поддържане на духа и тялото, който да бъда конкурент на световно известните зумба, пилатес и други;
11. Към професори и доктори в медицината:
– да дадат своето експертно становище за положителното въздействие на българските фолклорни танци върху здравословното състояние на човека. Да напишат статии или да направят видеоклипове на английски и други езици;
- наблюдение върху активно играещите фолклорни танци – при тях изключително рядко се срещат ракови заболявания и гръбначни изкривявания. Ако това твърдение получи научна обосновка, би предизвикало световен интерес към българските фолклорни танци.
*Към танцовите ансамбли и любителските клубове
- да направят клипове от свои тренировки, които да бъдат използвани като примери за клубове по аеробика. 
- танцьорите да направят видеоклипове как танците въздействат на техния живот и да го споделят в своите Facebook страници (на български, английски, немски и други езици)
*Към хореографите по модерен балет- да включат фолклорни танцови елементи в своето творчество.
12. Към българските хореографи на български фолклорни танци /над 1000 в България/:
- да се създаде фондация, която да съхранява изворния фолклор;
- да се постави фокус върху един или два танца от всяка фолклорна област /Добруджанска, Шоплука, Мизия, Тракия, Родопи, Македония/ и да се даде възможност цял свят да разпознава нашето народно творчество. Цял свят познава танците като сиртаки, танго, ча-ча, румба, салса. Ако ние се обединим в една обща цел, може да постигнем същата популярност; 
- да създадат хореография на български фолклорни танци, която да може да се танцува на съвременна музика /поп, хип-хоп, рап, джаз, рок и др./. Така българските фолклорни танци ще стъпят на нови сцени – музикални видеоклипове, модни ревюта - при представяне на колекции, клубове, дискотеки, рекламни кампании, фирмени партита, абитуриентски балове, сватбени тържества;
- да създадат шоуспектакли с български фолклорни танци /подобно на Лорд оф да Денс и тяхната модерна интерпретация на келтски танци/;
- да се направи проучване – кои шоу формации, танцови трупи и ансамбли от други държави, танцуващи свои традиционни танци, са световноизвестни и как са го постигнали?
- да се състави НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ, който да направи световно турне. Нека всеки професионален танцов ансамбъл да излъчи по една танцова двойка изпълнители и от своя бюджет и спонсори да осъществят тази инициатива.
- да се създаде проект за рекорд с български фолклорни танци, който да бъде включен в книгата за рекорди на Гинес, което би било добра реклама;
- всеки хореограф да създаде танцова школа, за да предаде своите умения на любители;
- да популяризират видеосамоучители на фолклорни танци;
- да се създадe франчайз „как да откриеш танцова школа за български фолклорни танци в цял свят”.
13. Към Министерството на туризма:
- да се рекламират най-големите фолклорни фестивали в България, които да придобият световна известност. Така ще се привлекат много туристи подобно на фестивала в Рио Де Жанейро, Бразилия;
14. Към българските туристическите фирми:
- да развиват фолклорния туризъм в България.
- да изготвят туристически пакети, в които да присъстват като атракция обучения по български фолклорни танци за туристите, които да получат и видеоклип от своето обучение;
- да се участва в световни туристически изложения с туристически пакет за фолклорен туризъм в България;
15. Към Министерството на образованието и науката:
- да се направят национални състезания по фолклорни танци между училищата;
- да се издадат учебници за българския фолклор;
- да се създадат часове по танци с преподаватели - професионални танцьори;
16. Към модните агенции: 
- да включат като свои модни лица и танцьори на български фолклорни танци;
17. Към българските музиканти и певци:
- да включат български фолклорни елементи в своите клипове и музика;
18. Към световноизвестни музиканти и диджеи:
- да се отправи покана да включат български ритми и елементи от българските танци в техните песни и клипове;
19. Към всички български емигрантски дружества:
- да участват по-активно в популяризирането на българския фолклор;
20. Към всички български посолства:
- да участват по-активно в популяризирането на българския фолклор;
21. Към младоженците:
- да канят фолклорни танцови състави на своите сватбени тържества.
Участвайте с клиповете си в конкурса RICHMART VINTAGE! Линк към конкурса:https://www.facebook.com/video.php?v=648545368606574
22. Към ресторанти и клубове:
- да изготвят специални оферти с отстъпки към местните танцови състави и да им дадат сцена за изява. Така танцовите състави ще имат своята постоянна сцена и ще допринасят за настроението и атмосферата на гостите в ресторантите и клубовете;
23. Нека в град Русе да се организира МАЩАБЕН ФЕСТИВАЛ ЗА БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОРНИ ТАНЦИ, КОЙТО ДА ДОСТИГНЕ СВЕТОВНА ИЗВЕСТНОСТ. Предпоставки за това са:
- русенският площад, който създава усещане за изтънченост и би бил перфектна сцена за българския фолклор.
- град Русе има добро стратегическо разположение, защото се намира в близост /70км/ до Букурещ - град с 2 млн. жители (заедно с близките градове около Букурещ - общо 5 млн). 
- град Русе се намира в близост /90км/ до модерното румънско летище ,,Отопени’’ с перспектива за 20 млн. пътникопоток годишно.
24. Към фирмите:
- българските фолклорни елементи да присъстват в рекламите и логотата на българските продукти;
- да канят танцови състави на търговски панаири/български или световни/ при представянето на своята продукция за създаването на уникална атмосфера;
- да подкрепят местни танцови състави за участията им в национални или международни фолклорни фестивали;
- да канят танцови състави на своите фирмени партита;
- да създадат практика за техните чуждестранни фирмени партньори да усвояват стъпките на поне един български танц по време на служебни вечери;
- да създадат практика по време на работния ден да отделят по 5-10 минути за фолклорни танци с цел създаване на приятна работна атмосфера и премахване на стреса. Ние от фирма RICHMARTго правим!
- да подкрепят създаването на фолклорен танцов състав към фирмата си; Ние от фирма RICHMART създадохме формация RICHMART.
25. Към медиите:
- да популяризират всички хореографи и танцови състави на български фолклорни танци;
- да създадат интересни статии и предавания за българския фолклор, които да предизвикат световен интерес и да отразяват успехите на българския фолклор в България и чужбина;
- да се потърси медийна подкрепа от световните медии;
26. Към български известни личности /държавници, политиците, артисти, спортисти и други/:
- да участват като рекламни лица на българския фолклор в световен мащаб;
- да участват в надиграване с фолклорни танци с благотворителна цел /подобно на благотворителните спортни мероприятия/;
- да се ангажират световноизвестни личности като рекламни лица на проекта;
- да се потърси подкрепа от чужденци, които са приятели на българския фолклор;
27. Към български сценаристи, продуценти и режисьори:
- да направят филми за богатството на българския фолклор, неговото разнообразие и историческо наследство на български и английски, и други езици;
28. Към световни филмови студия:
- да се отправи покана да направят филми за богатството на българския фолклор. Нека всички да опознаят българския фолклор, защото той е световно историческо наследство. Ако Холивуд хареса тази идея, българските танцьори ще бъдат в главните роли. Българските фолклорни танци биха били много интересен материал за документален филм в National Geographic, Discovery Channel и др.
29. Към консултанти по маркетинг и рекламни агенции:
- да се разработи цялостна концепция за проекта;
- да се създаде национален символ и лого на българските фолклорни танци;
30. Към спонсори: 
- да се поканят спонсори, които биха подкрепили идеята - българските фолклорни танци да получат световна известност.
- да се създаде фондация, която да подпомага създаването на танцови школи за български фолклорни танци по света.
- да се участва в европроекти за развитието на фолклорния туризъм.
31. Към всички, които подкрепят проекта:
- да се направи проучване – колко танцови състави и школи за български фолклорни танци има в България? /професионални и любителски/. Сложете като коментар към статията фолклорните танцови състави и школи, които познавате!
- да се направи проучване – колко танцови състави и школи за български фолклорни танци има в чужбина? /професионални и любителски/. Сложете като коментар към статията фолклорните танцови състави и школи, които познавате!
- да се направи проучване в кои известни филми, клипове или модни колекции са включени български фолклорни елементи?

Примери:
*През 2014 година John Galliano и Gucci използват български фолклорни мотиви в своите колекции.
*Неравноделните размери навлизат през 19-20 век в световната симфонична музика, в джаза, в рока и др.
*В трета част от Патетичната симфония на Чайковски, “Money” на групата Pink Floyd присъстват български фолклорни ритми.
*В творчеството на Bella, Bartok, Gustav Holst, Dave Brubeck, Philip Glass, Kate Bush, George Harrison и др.
*Ритми от български песни има в хитовата продукция ,,Аватар’’ на Джеймс Камерън. 
*Българската фолклорна песен ,,Малка мома’’ беше включена във филма "Колибри" с Джейсън Стейтъм. 
*Джон Криймър и Фил Колинс също са работили по ремикси на родни песни.
*Световноизвестният диджей Armin van Bуuren също отдава почит на българската фолклорна музика. В своето радиошоу "A State Of Trance" той излъчи песен на българския диджей Stan Kolev, известен именно с ремиксите си върху наши фолклорни песни. 
*Българската фолклорна песен ,,Излел е Дельо Хайдутин’’ прослави българската певица Валя Балканска, когато през 1977 г. тя беше включена в Златната плоча на "Вояджър" и отлетя като послание извън планетата Земя.

РАЗЧИТАМЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В BRAINSTORMING (създаване на идеи) ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО НА ПРОЕКТА, ДА СПОДЕЛЯТ СВОИТЕ ИДЕИ И НАЧИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ!
ДАЙТЕ СВОЯ ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА МАРКАТА „MADE IN BULGARIA” И МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ СВЕТОВЕН ТАНЦ ДА ЗАВЛАДЕЕ ЦЕЛИЯ СВЯТ!

Няма коментари:

Публикуване на коментар