вторник, 26 май 2015 г.

Добруджанец от Силистренско преизбран за председател на Общото събрание на Великотърновския университет с нов ректор проф. Христо Бонджолов

      Проф. Радослав Радев и проф. Даринка Гълъбова бяха преизбрани за председател и зам.-председател на Общото събрание на ВТУ. Радослав Радев е роден на 5 октомври 1954 г. в град Главиница, Силистренско. През 1973 г. завършва средно образование в Механотехникума в Силистра, през 1979 г. завършва "Българска филилогия" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". където става последователно асистент (1981-1986), старши асистент (1986-1992), главен асистент (1992-1996), доцент (1996-2010) и професор (2011) по методика на литературното обучение. През 1990 г. защитава докторска дисертация на тема „Белетристичната традиция на Българското възраждане и прозата на Иван Вазов“ и получава научната степен „кандидат на науките“. През 1992 г. специализира в Белградския университет в Сърбия, а през 2003 г. – в универс
итета "Св. св. Кирил и Методий" в Македония"
Редактор на алманах „Света гора“. Автор на 10 книги и на около 20 учебници и помагала. Дългогодишен ментор на провежданите в Силистра от близо 10 години ученически литературни конференции на областно ниво. Участниците на финалния й етап Включилите се в него получават по традиция удостоверение от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, благодарение на партньорството на проф. д-р Радослав Радев, ръководител на катедра „Методика на езиковото и литератур
ното обучение и литературознание“.  
       Под ръководството на проф. Радев тези дни се проведе Общо събрание във ВТУ, избрало за нов ректор проф. Христо Бонджолов, родом от Врачанския край, дeкaн нa нaй-гoлeмия фaкyлтeт във ВTУ – Филoлoгичecкия, и нaй-дългoгoдишният диpeктop нa Мeждyнapoдния лeтeн ceминap пo бългapcки eзик, литepaтypa и кyлтypa.

Няма коментари:

Публикуване на коментар