събота, 23 май 2015 г.

В Силистра - тържество за награждаване на най-добрите учители от общината, организирано от кметската администрация в навечерието на 24 май


    В Силистра се проведе тържество за награждаване на най-добрите учители от общината, организирано от кметската администрация в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура, и на славянската писменост. В него от името на общината участваха кметът д-р Юлиян Найденов, председателят на Общинския съвет д-р Мария Димитрова, заместник областният управител Младен Минчев, началникът на РИО на образователното министерство д-р Габриела Миткова, директорът на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ доц. д-р Теменужка Богданова, и др. представители на властовите институции.  
      В различните 20 и повече категории, отнасящи се до целия процес на обучение в българската образователна система – от ЦДГ до последния клас на гимназиите и СОУ, са били номинирани десетки учители, представени на участниците в тържеството. Във всяка от категориите имаше победители, включително и известни в града педагози, ангажирани и в обществени дела.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА – ПЛАКЕТ И ПАРИЧНА НАГРАДА
        Маргарита Николова Александрова, учителка по история и цивилизация в ПМГ „Св. Климент Охридски”, гр. Силистра ;
    Гинка Миланова Димитрова, учителка по български език и литература в ПМГ „Св. Кл. Охридски”, гр. Силистра.
ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА
Стоянка Драганова Драганова, учителка в ЦДГ „Детелина”, с. Проф. Иширково – предучилищна подготовка;
    Мариана Петрова Денева, начална учителка от СОУ „Никола Вапцаров”, гр. Силистра – начален етап на основното образование;
    Ванушка Ангелова Александрова, учителка по български език и литература в ОУ “Отец Паисий”, гр. Силистра – културно-образователна област „Български език и литература”;
Златка Йовчева Димитрова, учителка по френски език в ЕГ “Пейо Яворов”, гр. Силистра – културно-образователна област „Чужди езици”;
Любомир Димитров Иванов, учител по информатика и информационни технологии в ПМГ „Св.  Кл. Охридски”, гр. Силистра – културно-образователна област „Математика, информатика и информационни технологии”;
Нели Христова Господинова, учителка по английски език в ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра – културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование“;
Елеорита Стефанова Стойчева, възпитател в ООС „Младост”, гр. Силистра – културно-образователна област  „Природа“;
Христо Бончев Христов, учител по спортна подготовка - плуване в ОСУ „Дръстър”, гр. Силистра – културно-образователна област „Изкуства, бит,  технологии и физическа култура и спорт“;
Ирена Маринова Иванова, учителка по руски език в ПЗГ ”Добруджа”, гр. Силистрапрофесионално образование;
Ивелина Иванова Христова, логопед в Ресурсен център, гр. Силистра – социални, диагностични, рехабилитационни и корекционно-възпитателни дейности;
Кудинка Иванова Цветкова, помощник-директор в ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра – най-успешен помощник директор;
Радосвета Иванова Николова, директор на ЦДГ „Роза”, гр. Силистра – най-успешен мениджмънт в предучилищната подготовка;
Лиляна Атанасова Тодорова, директор на ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра – най-успешен училищен мениджмънт.
ПОЧЕТНА ГРАМОТА „НЕОФИТ РИЛСКИ”:
Нели Георгиева – преподавател по немски език в ЕГ „П. Яворов”, Силистра;
Марияна Винарова – преподавател в ПГСУАУ „Ат. Буров”, Силистра;
Стоянка Драганова – ЦДГ „Детелина”, с. Професор Иширково, учител на
годината в конкурса на СБУ и покана за приема на президента;
Милена Цанева – преподавател по английски език в ОУ „О. Паисий”, Силистра;
     Снежана Давидова – преподавател по БЕЛ в ПГПТ „Ев. Геогриев”, Силистра;
УЧИТЕЛИ НА ГОДИНАТА В КОНКУРСА НА
 СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
Иван Занов – ОСУ „Дръстър“ – гр.Силистра
Стоянка Драганова Драганова, учителка в ЦДГ „Детелина”, с. Проф. Иширково
ПОКАНА ЗА ПРИЕМА ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ
НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дияна Денева Николова – ПГСУАУ „Ат. Буров”, гр. Силистра  

Няма коментари:

Публикуване на коментар