петък, 15 май 2015 г.

Кръгла маса в Силистра за ученето през целия живот

На 14 май 2015 г. , във връзка с инициативите на 10-та юбилейна Национална библиотечна седмица, РБ „Партений Павлович” организира Регионална кръгла маса „Библиотеките – фактор за учене през целия живот”. На форума присъстваха 34 представители на библиотеки и организации, свързани с формалното и неформално образование и работещи по програмите на Националната стратегия за учене през целия живот.
Свои иновативни практики, свързани с ученето през целия живот, споделиха библиотечните специалисти Радка Иванова - НЧ „Васил Йорданов – 1942”, с. Нова Черна; Светла Ангелова, Дияна Георгиева и Светомира Вачева от РБ „П. Павлович" -Силистра; Гинка Тодорова - НЧ „Отец Паисий – 1942”, с. Кайнарджа и Йорданка Иванова, библиотека при НЧ „Пробуда – 1910”, с. Алеково.
Активно участие в последващите дискусии взеха г-жа Цветана Игнатова - завеждащ отдел Култура в Община Силистра, доц. д-р Тодорка Георгиева - Русенски университет – Филиал Силистра, г-жа Маргарита Любомирова - директор на ОДК – Силистра и г-жа Мария Неделчева - РЕКИЦ – Силистра. Добри практики споделиха Дияна Георгиева, Светла Ангелова и Светомира Вачева от Регионална библиотека, Радка Иванова от НЧ „В. Йорданов – 1942”, с. Нова Черна, община Тутракан, Гинка Тодорова и Виолета Хараланова от НЧ „Отец Паисий – 1942”, с. Кайнарджа, община Кайнарджа и Йорданка Иванова от НЧ „Пробуда – 1910”, с. Алеково, община Алфатар.

Няма коментари:

Публикуване на коментар